COLORME GHI DẤU TRONG CÁC SỰ KIỆN CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Trong thời gian vừa qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) đã bùng nổ với chuỗi các sự kiện lớn nhỏ với sự đồng hành của colorME đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên trong và ngoài trường tham gia.

Trong thời gian vừa qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) đã bùng nổ với chuỗi các sự kiện lớn nhỏ với sự đồng hành của colorME đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên trong và ngoài trường tham gia.


Với sứ mệnh “Người trẻ giúp đỡ người trẻ cùng phát triển” colorME đã đồng hành với rất nhiều chương trình của các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và sự kiện của AJC nói riêng. Từ đó giúp thật nhiều bạn trẻ có thể đến với thiết kế dễ dàng hơn, có thể hiểu và ứng dụng những kiến thức cơ bản vào cuộc sống và công việc hàng ngày.

Hãy cùng nhắm nhìn lại các sự kiện đã diễn ra tại AJC:

  • - Welcome to AJC 2019 

  • - Nhật kí 20 – Khoảnh khắc (Khoa Xuất bản)

  • - Sóng trẻ (Khoa Phát thanh truyền hình)

  • - Game on (Khoa Pr - Ads)

  • - Spotlight 2019 – The Move (Khoa Tuyên truyền)

  • - Fire up 2019 (Viện Báo chí)

  • - Halloween (Khoa Quan hệ quốc tế)

  • - Teen talk; Creative Hunter,...


(Game on 2019 - Khoa Pr - Ads)

(Fire up 2019 - Viện báo chí)

(Halloween 2019 - Khoa Quan hệ quốc tế)

(Nhật kí 20 - Khoa Xuất bản)

(Welcome to AJC)

(Spotlight 2019 - Khoa Tuyên truyền)

(Sóng trẻ 2019 - Khoa Phát thanh truyền hình)

(Creative - Hunter 2019)

Inspiration of the day

Everything is designed. Few things are designed well

Brian Reed, front-end developer and musician