Tải miễn phí 10 Fonts đẹp cho thiết kế Slide

Font chữ cho thiết kế slide không chỉ cần đẹp, mà còn phải rõ ràng và dễ đọc để phù hợp cho trình chiếu.

Font chữ cho thiết kế slide không chỉ cần đẹp, mà còn phải rõ ràng và dễ đọc để phù hợp cho trình chiếu.

ColorME giới thiệu đến bạn 10 fonts chữ đáp ứng được cả 2 tiêu chí này: đẹp và dễ đọc. Trong đó, ngoài phông Serif quen thuộc với thiết kế slide, chúng tôi cũng chọn được một vài font Sans Serif và Script có độ dễ đọc "chấp nhận được" với tiêu đề, để bạn có sự lựa chọn đa dạng hơn với font chữ khi làm slide.

[[share_to_download]]https://drive.google.com/drive/folders/1aI-pOP-5G1uCgN-fbotc4FrNKAP6QnQ7[[share_to_download]]

Inspiration of the day

Everything is designed. Few things are designed well

Brian Reed, front-end developer and musician