Từ in khắc gỗ (woodcut prints), tới nghệ thuật gấp giấy (Origami), làm gốm (ceramics), thư pháp (Calligraphy), tới thế giới truyện tranh manga và anime, chúng ta phải thừa nhận rằng Nhật Bản là một đất nước có truyền thống văn hóa rất đa dạng


Tải ứng dụng colorME - Trên iOS - Trên Android
Gọi colorME
1
Bạn cần hỗ trợ?