Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Blend Tool là một công cụ mạnh trong Illustrator với khả năng tạo ra các hiệu ứng hình ảnh và chuyển sắc thú vị. Đây chắc chắn là công cụ không thể bỏ qua khi sử dụng Illustrator