Dù bạn có bất cứ thiết bị nào có thể chụp ảnh sẽ đều có thể được dùng để chụp ảnh mặt trời với những cách thể hiện khác nhau, mỗi thiết bị đều có cách khai thác chủ thể khác nhau.


Tải ứng dụng colorME - Trên iOS - Trên Android
Gọi colorME
1
Bạn cần hỗ trợ?