Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Ánh sáng và Góc chụp là yếu tố cực quan trọng trong Nhiếp ảnh, quyết định bộ ảnh của bạn có đạt "chuẩn", mang tính thẩm mỹ, và tổng thể hài hòa hay không.