Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Trong bài viết này, ColorME sẽ hướng dẫn các bạn tạm tắt Windows Defender trên Windows 10 để thực hiện một số tác vụ bị trình bảo vệ này chặn (tải, cài đặt,...). Cùng theo dõi nhanh ngay nhé!