Hàng ngàn công việc thiết kế freelance


ColorME giúp kết nối các nhân sự ngành sáng tạo với các client có nhu cầu outsourcing/ thuê freelancer


  Đăng việc làm   Tìm việc làm

1.000+

Công việc Freelancer trên nhiều lĩnh vực khác nhau

250+

Doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự

40.000+

Designer, Freelancer, Video Editor

Những công việc nổi bật

Tìm kiếm những công việc phù hợp với bạn