colorME
Jobs

Nền tảng kết nối doanh nghiệp với
nhân sự ngành sáng tạo

Quản lý tuyển dụng
200+
Doanh nghiệp tuyển dụng
60+
Chức vụ đang tuyển
30+
Lĩnh vực sáng tạo
hero image
200+
Doanh nghiệp tuyển dụng
60+
Chức vụ đang tuyển
30+
Lĩnh vực sáng tạo
Được tin tưởng bởi
Trung tâm đào tạo được tin tưởng bởi những doanh nghiệp, tổ chức lớn trên toàn quốc
Những công việc nổi bật
Những công việc đang được chú ý nhất trên ColorME Jobs
Xem thêm
Hạn chót 05 Tháng Mười, 2022
Hạn chót Còn 11 ngày
Hạn chót Còn 8 ngày
Hạn chót Còn 22 ngày
Hạn chót Còn 2 tháng
Hạn chót Còn 20 ngày
Hạn chót 30 Tháng Chín, 2022
Hạn chót 30 Tháng Chín, 2022
Lĩnh vực nổi bật
Việc làm Full-time
Việc làm Full-time mới nhất
Xem thêm
                                               
       
                                               
       
                                               
       
                                               
       
                                               
       
Việc làm Part-time
Việc làm Part-time mới nhất
Xem thêm
                                               
       
                                               
       
                                               
       
                                               
       
                                               
       
Việc làm Intern
Việc làm Intern mới nhất
Xem thêm
                                               
       
                                               
       
                                               
       
                                               
       
                                               
       
Việc làm Remote
Việc làm Remote mới nhất
Xem thêm
                                               
       
                                               
       
                                               
       
                                               
       
                                               
       
Những công việc mới nhất Việc làm mới nhất
Những công việc vừa được đăng
Xem thêm