Color ME - Trường học thiết kế Color ME

Nếu bạn đang muốn cần một nơi để bắt đầu con đường học thiết kế đồ hoạ của mình, thì colorME chính là thứ mà bạn đang tìm kiếm. Sau gần 2 năm hoạt động, colorME đang được biết đến như một trong những trung tâm đào tạo đồ hoạ lớn nhất Hà Nội. Với kinh nghiệm đào tạo hơn 5000 học viên, colorME đang ngày một hoàn thiện sản phẩm của mình để đưa được đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

<p><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490362171eF2oSt1yNIqtzfa.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490362107AZIKJpqlEAc3Ua3.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490362133QhTtQzlZ0vU1fOE.jpg" style="width: 100%px;"></p>
Trần Thị Quỳnh
Chup vu vo

Chup vu vo

<p><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490359575p3FK9NVzmmmtMP1.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490359552URDD7CwfjjQXXP8.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490359533RgfmIrcLSjcZONf.jpg" style="width: 100%px;"></p>
Nga Nguyễn
The magazine cover

The magazine cover

<p><strong>And here&apos;s to the fools  who dream /Crazy, as they may seem/ Here&apos;s to the hearts that break/Here&apos;s to the mess we make</strong></p><p>Emma Stone - Audition  <em>(The Fools Who Dream)</em></p>
Đỗ Ngọc Yến

<p><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490351574qiY0QLDkryqbqZl.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490351390MTMAPN6fpBaRWhC.jpg" style="width: 100%px;"></p>
Nguyễn Thị Thu Hoài

<p><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490350733icdjj94MhTMd3Jb.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490350707SiDU5vYjzvIbXdT.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490350697vpYZ6nNUTbHrbML.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490350685u77iumqhbJTnbIh.jpg" style="width: 100%px;"></p>
Tạ Quang Trưởng

<p><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/14903502022bj5HiG1pfuHkXH.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490350163DlQ9q3B8vQ8FyhH.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490350053Eto48OrJ06Fw3bm.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490350041lze7TRfXFelfiYJ.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490349961zgrRkY5dZpZEkmK.jpg" style="width: 100%px;"></p>
Tạ Quang Trưởng

<p><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490348019qCCTJ4vIavRmyjI.jpg" style="width: 100%px;"></p>
Nguyễn Quang Hưng

<p><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490347353Pal0gPY6zNzHrl0.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/14903473301img6pon9LrsTLp.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490347318MB1VCnTTLUYPbY8.jpg" style="width: 100%px;"></p>
Sỹ Thị Nhật Lệ