Tìm kiếm
Vũ Hải Chung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
VNUA
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
6358 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
06/10/2018
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập giữa kì

2020-12-26 14:57:13 · 643 views

bài tập về nhà buổi 3

2020-11-29 11:38:32 · 1062 views

Bài về nhà buổi 2

2020-11-27 21:01:13 · 304 views

Bài tập buổi 1

2020-11-21 21:09:52 · 877 views

Bài tập buổi 3

2019-01-27 11:58:59 · 583 views

Bài tập cuối kỳ

2018-11-25 10:27:48 · 608 views

Bài tập cuối kỳ

2018-11-25 02:15:35 · 535 views

Poster bài tập buổi 6

2018-11-24 07:14:04 · 546 views

Bài tập Ps buổi 1

2018-11-09 22:36:32 · 1200 views

DP 69.1
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 14 /16
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1

Bài tập buổi 1

BTVN buổi 2

Bài về nhà buổi 2

BTVN buổi 3

bài tập về nhà buổi 3

BTVN buổi 4

BÀI TẬP GIỮA KỲ

Bài tập giữa kì

BTVN 10

BTCK

DP 47.2
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 0 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 43.6
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

Bài tập buổi 3

BTVN BUỔI 4 - MÀU SẮC VÀ BỐ CỤC

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

AE (Danh sách chờ - cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 41.5
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Bài tập cuối kỳ