logo UI UX - ColorME Trung tâp thiết kế đồ họa

UI UX

CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

background image
macbook-display image about UI UX 1
macbook-display image about UI UX 2 macbook-display image about UI UX 3 macbook-display image about UI UX 4 macbook-display image about UI UX 5 macbook-display image about UI UX 1


Khoá học thiết kế giao diện người dùng (UI - User Interface) và trải nghiệm người dùng (UX - User Experience) cơ bản, giúp cho bạn làm quen với việc thiết kế giao diện Web/ App với công cụ Adobe XD. Khoá học kéo dài 8 buổi giúp bạn có những kiến thức nền tốt nhất để ứng dụng trong công việc sau này.

imac-display image UI UX 1 - ColorME
imac-display image UI UX 2 - ColorME imac-display image UI UX 3 - ColorME imac-display image UI UX 4 - ColorME imac-display image UI UX 5 - ColorME
imac-display image UI UX 1 - ColorME

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA

KHOÁ HỌC THIẾT KẾ UI UX

 • Nắm được kiến thức cơ bản về UI UX
 • Hiểu quy trình xây dựng Wireframe
 • Thiết kế giao diện App Mobile
 • Thiết kế giao diện Web
 • Thiết kế Landing Page

CHÍNH SÁCH GIÁ

Chọn hình thức học phù hợp với bạn

Lớp tại ColorME

1.300.000đ

 • Học các lớp tại trung tâm colorME
 • Chọn cơ sở phù hợp với bạn
 • Chọn lịch học linh hoạt, dễ dàng
 • 8 buổi học offline
 • Giảng viên và trợ giảng support liên tục
 • Đăng kí combo để được giảm giá
Lớp cho Doanh nghiệp

Linh động

 • Đăng kí lớp riêng cho doanh nghiệp
 • Lịch học do doanh nghiệp chọn
 • Địa điểm học do doanh nghiệp chọn
 • 12 tiếng học
 • Học phí tuỳ số lượng học viên
 • Giáo trình xây riêng cho doanh nghiệp
Học kèm 1-1

2.500.000đ

 • Học một mình với một giảng viên
 • Lịch học do bạn chọn
 • Địa điểm học do bạn chọn
 • 12 tiếng học
 • Giảng viên support liên tục
 • Giáo trình riêng cho học viên

Chọn cơ sở gần bạn
Sau đó chọn lớp phù hợp

Online HN: Lớp học online qua Zoom

UI - UX avatar url
UX - UI 1-1

Thời gian: Tùy theo sự sắp xếp của học viên và giảng viên
Online HN: Lớp học online qua Zoom
Khai giảng ngày:

UI - UX avatar url
UI 85.1 (Online) (Hà Nội)

Thời gian: Tối Thứ 3 - Tối Thứ 5 (19h00-21h00)
Online HN: Lớp học online qua Zoom
Khai giảng ngày: 2022-02-15

Online SG: Học online qua Zoom.us

UI - UX avatar url
UI 85.311 ONLINE SG

Thời gian: Sáng Thứ 3 (9h00-11h00) - Sáng Thứ 5 (9h00-11h00)
Online SG: Học online qua Zoom.us
Khai giảng ngày: 2021-02-15

UI - UX avatar url
UI 1-1 ONLINE SG

Thời gian: Tùy theo sự sắp xếp của học viên và giảng viên
Online SG: Học online qua Zoom.us
Khai giảng ngày: 2022-01-04