Tin tức

CHIA SẺ KIẾN THỨC TỪ COLORME

Một buổi workshop do ASUS Vietnam kết hợp cùng KAA tổ chức với chủ đề “Illustration và kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh.