Nguyễn Mạnh Hùng

@manhhung@colorme.vn

Buồn cười quá đê

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
FTU
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
5339 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
24/07/2018
Lần cuối Online
20-02-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Buổi 2: Anh trai Peaky Blinders và bà chị AI

2021-04-08 23:35:02 · 767 views

Buổi 1: Ghép video trên nền nhạc cho sẵn

2021-04-08 22:12:04 · 581 views

Typo + Double Exposure

2020-01-10 15:11:53 · 850 views

BT Buổi 2 - Music Girl

2020-01-08 18:15:47 · 916 views

BT CUỐI KÌ 38.2

2018-08-23 19:53:25 · 1266 views

BTVN buổi 1

2018-08-03 22:05:51 · 959 views

Mạnh Hùng Hỗ trợ học viên
Mạnh Hùng Hỗ trợ học viên
Mạnh Hùng Hỗ trợ học viên
Mạnh Hùng Hỗ trợ học viên
9359 views - 2020-07-17 09:27:36
Cách cắt clip Youtube nhanh-gọn-nhẹ
PR 73.3
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Bài Tập Buổi 1

Buổi 1: Ghép video trên nền nhạc cho sẵn

Bài Tập PR buổi 2

Buổi 2: Anh trai Peaky Blinders và bà chị AI

Bài Tập Cuối Khóa

AI 58.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1 - Làm quen với Illustrator

BTVN B2 - Tạo hình nâng cao

BT Buổi 2 - Music Girl

BTVN B3 - Typography

Typo + Double Exposure

BTVN B4 - Màu sắc

BTVN B5+6 - Logo/Infographic

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PT 38.2
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BÀI CUỐI KÌ

BT CUỐI KÌ 38.2