Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
FTU
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
3548 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
24/07/2018
Lần cuối Online
4 giờ trước
Liên hệ
Kỹ năng
Buổi 2: Anh trai Peaky Blinders và bà chị AI

08/04/2021 · 446 views

Buổi 1: Ghép video trên nền nhạc cho sẵn

08/04/2021 · 340 views

Typo + Double Exposure

10/01/2020 · 597 views

BT Buổi 2 - Music Girl

08/01/2020 · 593 views

BT CUỐI KÌ 38.2

23/08/2018 · 856 views

BTVN buổi 1

03/08/2018 · 716 views

Mạnh Hùng Hỗ trợ học viên
PR 73.3
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 5/8
Số Topic đã hoàn thành: 2/3

Bài Tập Buổi 1

Buổi 1: Ghép video trên nền nhạc cho sẵn

Bài Tập PR buổi 2

Buổi 2: Anh trai Peaky Blinders và bà chị AI

Bài Tập Cuối Khóa

AI 58.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 5/8
Số Topic đã hoàn thành: 2/6

BTVN B1 - Làm quen với Illustrator

BTVN B2 - Tạo hình nâng cao

BT Buổi 2 - Music Girl

BTVN B3 - Typography

Typo + Double Exposure

BTVN B4 - Màu sắc

BTVN B5+6 - Logo/Infographic

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PT 38.2
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 8/8
Số Topic đã hoàn thành: 2/5

CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BÀI CUỐI KÌ

BT CUỐI KÌ 38.2