Ngô Thị Thuỳ Duyên

Freelancer

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
89 dự án
Số lượt xem
40182 lượt
Số lượt thích
120 lượt
Số lượt Featured
7 lượt
Thành viên từ
24/08/2016
Lần cuối Online
22-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
c

2024-05-19 15:13:48 · 12 views

.

2024-02-22 19:08:34 · 14 views

h

2023-08-22 21:02:59 · 14 views

v

2023-04-04 21:07:42 · 58 views

hjj

2022-08-03 20:49:44 · 21 views

b1

2021-08-22 17:16:04 · 366 views

jkdkf

2021-07-04 15:02:36 · 315 views

dvdf

2021-06-09 17:27:54 · 1024 views

àdsd

2021-05-19 17:35:30 · 372 views

jksdhckjsd

2020-12-15 11:12:07 · 369 views

kvlsdjlsled

2020-11-22 11:12:46 · 1318 views

vvvv

2020-09-27 11:03:43 · 1827 views

aa

2020-05-06 21:10:34 · 1344 views

ssssss

2020-04-09 20:55:44 · 1328 views

abc

2020-01-03 17:12:24 · 1584 views

dfđ

2019-11-10 11:07:16 · 2490 views

BTVN BUỔI 5 + 6

2019-10-08 17:08:41 · 581 views

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

2019-01-05 17:15:57 · 900 views

aa

2019-01-05 17:15:15 · 630 views

1111

2019-01-03 21:12:50 · 1537 views

waterColor

2018-09-13 18:51:31 · 1020 views

Digital Painting - 50%

2018-08-14 23:40:12 · 943 views

Cô gái đầu bết vì gội đầu xong không sấy tóc ^^

2018-06-10 03:15:20 · 1777 views

Trà đào cam sả

2018-05-26 19:12:24 · 3133 views

digital Painting

2018-03-09 08:58:51 · 269 views

Đi bão

2018-02-02 20:11:49 · 260 views

Ở thế giới mà não bằng trái nho

2018-01-24 23:48:12 · 177 views

InfoGraphic

2017-12-27 19:10:16 · 206 views

[ - ]

2017-11-30 19:30:47 · 162 views

[ Dec ]

2017-11-30 12:33:19 · 210 views

BD Lost in Hẻm

2017-11-23 16:10:13 · 285 views

Phim

2017-11-10 03:50:15 · 213 views

Character Illustration

2017-11-03 01:32:56 · 452 views

mưa qué *-*

2017-09-15 19:02:37 · 193 views

Flower

2017-08-17 01:33:17 · 353 views

Crushed

2017-08-16 02:09:46 · 618 views

CẢM HỨNG THIẾT KẾ TỪ GAME 8-BIT

2017-08-14 22:17:03 · 870 views

CẢM HỨNG THIẾT KẾ TỪ GAME 8-BIT

2017-08-14 19:31:56 · 1290 views

Smeb : >

2017-08-10 20:32:07 · 213 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 06:09:09 · 293 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 03:27:53 · 277 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 02:57:48 · 249 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 02:01:58 · 174 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 01:59:30 · 177 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 01:59:12 · 222 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 00:56:37 · 224 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 23:41:21 · 206 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 19:04:26 · 233 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 19:01:46 · 168 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 12:50:36 · 181 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 12:50:22 · 193 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 12:49:48 · 158 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 12:10:08 · 255 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 11:40:03 · 269 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 04:55:40 · 174 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 04:20:59 · 243 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 03:35:02 · 235 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 03:34:44 · 220 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 01:25:23 · 210 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 00:08:12 · 182 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 23:18:22 · 146 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 23:06:05 · 195 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 02:32:06 · 186 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 01:25:07 · 210 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 01:00:06 · 255 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 00:22:48 · 183 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-12 23:05:33 · 167 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-11 04:02:50 · 249 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-11 03:08:08 · 196 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-11 02:28:38 · 198 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 14:37:48 · 215 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 13:00:31 · 137 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 13:00:16 · 202 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 12:59:54 · 210 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 12:59:38 · 208 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 12:58:58 · 247 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 13:29:18 · 233 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 12:54:34 · 271 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 11:19:50 · 186 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 11:19:27 · 270 views

lạc trôi

2017-01-12 20:28:44 · 240 views

btvn 2 có tiếng

2017-01-06 19:03:30 · 176 views

btvn 2

2017-01-06 18:49:48 · 159 views

BTVN1

2017-01-04 18:46:58 · 201 views

BTVN1

2017-01-03 01:14:57 · 152 views

cá mập

2016-09-11 10:50:50 · 436 views

ip

2016-09-11 10:49:36 · 416 views

animals

2016-09-11 10:49:06 · 494 views

glasses

2016-09-11 10:48:32 · 453 views

PT 34.1
Photography
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Bùi Trúc Phương
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
Xem bằng
After Effects
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Xem bằng
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Nông Nhật Quang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Xem bằng
Illustrator
Giảng viên:
Kiều Bảo Duy
Trợ giảng:
Đỗ Chí Quyên
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Xem bằng
Illustrator
Giảng viên:
Kiều Bảo Duy
Trợ giảng:
Đỗ Chí Quyên
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Xem bằng