Tìm kiếm
Ngô Thị Thuỳ Duyên

Freelancer

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
85 dự án
Số lượt xem
31917 lượt
Số lượt thích
119 lượt
Số lượt Featured
7 lượt
Thành viên từ
24/08/2016
Lần cuối Online
22-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
hjj

2022-08-03 20:49:44 · 6 views

b1

2021-08-22 17:16:04 · 148 views

jkdkf

2021-07-04 15:02:36 · 140 views

dvdf

2021-06-09 17:27:54 · 520 views

àdsd

2021-05-19 17:35:30 · 185 views

jksdhckjsd

2020-12-15 11:12:07 · 278 views

kvlsdjlsled

2020-11-22 11:12:46 · 854 views

vvvv

2020-09-27 11:03:43 · 1061 views

aa

2020-05-06 21:10:34 · 986 views

ssssss

2020-04-09 20:55:44 · 964 views

abc

2020-01-03 17:12:24 · 1019 views

dfđ

2019-11-10 11:07:16 · 1499 views

BTVN BUỔI 5 + 6

2019-10-08 17:08:41 · 436 views

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

2019-01-05 17:15:57 · 676 views

aa

2019-01-05 17:15:15 · 518 views

1111

2019-01-03 21:12:50 · 1110 views

waterColor

2018-09-13 18:51:31 · 834 views

Digital Painting - 50%

2018-08-14 23:40:12 · 736 views

Cô gái đầu bết vì gội đầu xong không sấy tóc ^^

2018-06-10 03:15:20 · 1346 views

Trà đào cam sả

2018-05-26 19:12:24 · 1892 views

digital Painting

2018-03-09 08:58:51 · 232 views

Đi bão

2018-02-02 20:11:49 · 258 views

Ở thế giới mà não bằng trái nho

2018-01-24 23:48:12 · 176 views

InfoGraphic

2017-12-27 19:10:16 · 200 views

[ - ]

2017-11-30 19:30:47 · 161 views

[ Dec ]

2017-11-30 12:33:19 · 207 views

BD Lost in Hẻm

2017-11-23 16:10:13 · 284 views

Phim

2017-11-10 03:50:15 · 210 views

Character Illustration

2017-11-03 01:32:56 · 438 views

mưa qué *-*

2017-09-15 19:02:37 · 190 views

Flower

2017-08-17 01:33:17 · 322 views

Crushed

2017-08-16 02:09:46 · 586 views

CẢM HỨNG THIẾT KẾ TỪ GAME 8-BIT

2017-08-14 22:17:03 · 868 views

CẢM HỨNG THIẾT KẾ TỪ GAME 8-BIT

2017-08-14 19:31:56 · 1290 views

Smeb : >

2017-08-10 20:32:07 · 208 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 06:09:09 · 287 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 03:27:53 · 275 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 02:57:48 · 247 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 02:01:58 · 172 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 01:59:30 · 177 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 01:59:12 · 221 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 00:56:37 · 223 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 23:41:21 · 202 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 19:04:26 · 230 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 19:01:46 · 167 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 12:50:36 · 181 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 12:50:22 · 191 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 12:49:48 · 158 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 12:10:08 · 255 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 11:40:03 · 238 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 04:55:40 · 172 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 04:20:59 · 242 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 03:35:02 · 234 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 03:34:44 · 215 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 01:25:23 · 209 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 00:08:12 · 182 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 23:18:22 · 146 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 23:06:05 · 195 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 02:32:06 · 184 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 01:25:07 · 207 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 01:00:06 · 251 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 00:22:48 · 183 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-12 23:05:33 · 167 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-11 04:02:50 · 248 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-11 03:08:08 · 194 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-11 02:28:38 · 198 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 14:37:48 · 211 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 13:00:31 · 137 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 13:00:16 · 201 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 12:59:54 · 208 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 12:59:38 · 206 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 12:58:58 · 247 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 13:29:18 · 233 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 12:54:34 · 270 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 11:19:50 · 186 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 11:19:27 · 270 views

lạc trôi

2017-01-12 20:28:44 · 235 views

btvn 2 có tiếng

2017-01-06 19:03:30 · 174 views

btvn 2

2017-01-06 18:49:48 · 158 views

BTVN1

2017-01-04 18:46:58 · 158 views

BTVN1

2017-01-03 01:14:57 · 148 views

cá mập

2016-09-11 10:50:50 · 413 views

ip

2016-09-11 10:49:36 · 391 views

animals

2016-09-11 10:49:06 · 402 views

glasses

2016-09-11 10:48:32 · 380 views

PT 34.1
Photography
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Bùi Trúc Phương
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
Bằng Giỏi
After Effects
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Bằng Giỏi
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Nông Nhật Quang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Bằng Giỏi
Illustrator
Giảng viên:
Kiều Bảo Duy
Trợ giảng:
Đỗ Chí Quyên
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Bằng Giỏi
Illustrator
Giảng viên:
Kiều Bảo Duy
Trợ giảng:
Đỗ Chí Quyên
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Bằng Giỏi