Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 43.2
14 4 22 53438
Final Brand Guideline - ZunZin BTCK

2019-01-27 00:24:02 · 544 views

BTCK

2019-01-28 11:21:49 · 533 views

BTCK

2019-01-29 21:03:49 · 523 views

BTCK - Vũ Thùy Linh - AI43.2

2019-01-28 18:30:24 · 749 views

btck1

2019-01-28 23:13:10 · 642 views

BTCK-CAO THỊ THU- AI 43.2

2019-01-29 15:50:24 · 565 views

BTCK

2019-01-29 18:25:59 · 495 views

BTCK- Thanh Hương

2019-01-29 12:20:57 · 602 views

Logo ZunZin - btvn buoi 5 + 6

2019-01-22 00:25:19 · 631 views

BTVN

2019-01-21 21:55:27 · 505 views

Pham Ngoc - InfoGraphic Content

2019-01-21 18:36:57 · 566 views

BTVN5

2019-01-27 15:55:23 · 709 views

phác thảo thiết kế Logo

2019-01-27 00:43:26 · 1026 views

BTVN B6 - Vũ Thùy Linh - AI43.2

2019-01-26 02:06:48 · 483 views

bài 5+6

2019-01-25 23:32:22 · 547 views

BTVN B5+6 - Lý Hải Anh - Ai 43.2

2019-01-24 00:39:08 · 583 views

BTVN 5- CAO THỊ THU- AI 43.2

2019-01-21 22:50:54 · 491 views

INFOGRAPHIC

2019-01-29 14:25:34 · 541 views

Phác thảo BTCK

2019-01-29 11:37:48 · 704 views

BTVN buổi 4

2019-01-16 21:41:51 · 712 views

BTVN 4

2019-01-17 22:24:45 · 478 views

Class 4 - Pham Ngoc

2019-01-17 16:35:36 · 552 views

Poster analysis

2019-01-21 00:41:16 · 538 views

btvn phân tích Poster

2019-01-27 00:22:33 · 1199 views

BTVN B4 AI

2019-01-15 18:45:27 · 455 views

0
0
BTVN B4 - Vũ Thùy Linh - Ai43.2

2019-01-16 22:47:11 · 567 views

btvn buổi 4

2019-01-17 23:27:13 · 653 views

btvn 04

2019-01-17 12:59:16 · 494 views

bài 4.1

2019-01-19 10:45:36 · 632 views

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

2019-01-05 17:15:57 · 661 views

BTVN buổi 4 - Lâm Đào Trang Nhung

2019-01-20 14:04:44 · 1440 views

BTVN B4 - Lý Hải Anh - Ai 43.2

2019-01-17 01:39:19 · 512 views

BTVN 4- CAO THỊ THU- AI 43.2

2019-01-17 17:15:12 · 525 views

B4 - BÙI HƯƠNG

2019-01-18 23:06:19 · 666 views

BTVN bố cục và màu sắc

2019-01-24 15:35:52 · 803 views

Typography b3

2019-01-11 14:22:44 · 587 views

BTVN buổi 3 - Hồng Trà My - Ai43.2

2019-01-18 14:19:46 · 492 views

My 0
0
BTVN 3

2019-01-13 21:58:27 · 552 views

BTVN - B3 Nguyễn Yến Nhi

2019-01-13 23:32:12 · 457 views

Nhi 0
0
dancing in the light

2019-01-15 17:18:53 · 551 views

btvn buổi 3

2019-01-26 23:44:37 · 420 views

BTVN B3 AI

2019-01-15 18:44:05 · 541 views

0
0
btvn b3

2019-01-14 18:51:26 · 466 views

BTVN B3 - Vũ Thùy Linh -Ai43.2

2019-01-13 12:46:40 · 548 views

btvn 3

2019-01-13 09:43:18 · 953 views

bài 3.1

2019-01-14 21:26:09 · 471 views

BTVN - B3 - BUI HUONG

2019-01-14 13:48:30 · 617 views

BTVN buổi 3 - Lâm Đào Trang Nhung

2019-01-14 23:49:37 · 495 views

BTVN-B3-CAO THỊ THU- AI43.2

2019-01-15 14:09:23 · 899 views

BROKEN

2019-01-15 15:03:29 · 505 views

BTVN B3 - Lý Hải Anh - Ai 43.2

2019-01-22 03:31:43 · 587 views

Blue Flower

2019-01-11 12:06:01 · 843 views

BTVN buổi 2 - Hồng Trà My - Ai43.2

2019-01-14 18:14:14 · 492 views

My 0
0
BTVN - B2 Nguyễn Yến Nhi

2019-01-14 00:53:28 · 495 views

Nhi 0
0
Pham Ngoc

2019-01-14 11:25:28 · 918 views

Woman

2019-01-15 17:04:51 · 564 views

btvn 2

2019-01-13 13:26:13 · 559 views

b2

2019-01-16 01:43:53 · 525 views

BTVN B2 - Vũ Thùy Linh - AI43.2

2019-01-11 23:26:22 · 572 views

2

2019-01-12 20:21:10 · 863 views

bài 2

2019-01-12 22:58:54 · 557 views

BTVN B2 - Lý Hải Anh - Ai 43.2

2019-01-12 23:39:37 · 730 views

BTVN - B2 - BÙI HƯƠNG

2019-01-14 13:14:55 · 592 views

Gal

2019-01-14 14:57:15 · 536 views

BTVN buổi 2 - Lâm Đào Trang Nhung

2019-01-14 22:52:12 · 512 views

BTVN-B2-CAO THỊ THU-AI 43.2

2019-01-15 14:07:50 · 1013 views

BTVN buổi 1 - FOX

2019-01-04 00:46:52 · 578 views

BTVN buổi 1 - Hồng Trà My - Ai43.2

2019-01-06 12:22:39 · 476 views

My 0
0
BTVN 1

2019-01-03 23:21:58 · 472 views

BTVN B1 NGUYỄN YẾN NHI AI 43.2

2019-01-06 21:32:52 · 493 views

Nhi 0
0
Class 1 - Pham Thi Hong Ngoc

2019-01-07 14:32:18 · 531 views

Đinh Thị Khánh Linh - B1

2019-01-04 22:44:35 · 638 views

btvn 1

2019-01-07 19:18:18 · 1005 views

BTVN B1 - VŨ THỊ HÀ

2019-01-08 18:21:49 · 519 views

0
0
BTVN buổi 1

2019-01-04 00:49:15 · 425 views

BTVN - B1- Vũ Thùy Linh - Ai 43.2

2019-01-04 21:52:06 · 618 views

Nộp bài buổi 1

2019-01-05 23:34:02 · 631 views

BTVN buoi 1- LEHAGIANG

2019-01-06 23:40:32 · 416 views

Btvn buổi 1

2019-01-03 23:22:38 · 551 views

b1

2019-01-29 20:11:46 · 497 views

1111

2019-01-03 21:12:50 · 1072 views

Flash the dog

2019-01-05 01:30:31 · 520 views

BTVN B1- CAO THỊ THU- AI 43.2

2019-01-07 23:31:15 · 1049 views

BTVN buổi 1 - Lâm Đào Trang Nhung

2019-01-08 00:06:39 · 456 views

BTVN B1 - Lý Hải Anh - Ai 43.2

2019-01-08 00:46:52 · 617 views

BTVN - B1 - Bùi Hương

2019-01-08 16:29:48 · 636 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 - MÀU SẮC VÀ BỐ CỤC
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KHÓA Bài tập cuối khóa thuộc một trong 2 dạng: Brand Guidelines hoặc Infographic