Sự kiện

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Xã hội hiện nay biến động không ngừng với những vấn đề nhức nhối cần được giải quyết. Các vấn đề bức thiết như ô nhiễm môi trường, đói nghèo, thiên tai, sự bất cập về giáo dục, y tế luôn là những tiêu điểm nóng. Cũng vì vậy, khởi nghiệp xã hội đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là giới trẻ. Nhận thức được vấn đề này, VSIC 2021 trở lại mùa thứ 10 với chủ đề “Kinh doanh hướng tới kiến tạo cộng đồng bền vững”.