Sự kiện

CHIA SẺ KIẾN THỨC TỪ COLORME

Chuỗi các hoạt động về định hướng nghề nghiệp do FBA Elite tổ chức không chỉ đáp ứng về chuyên môn mà còn đảm báo vấn đề sức khỏe cho các bạn khán giả. Với hình thức tổ chức workshop online phù hợp với tình hình hiện nay, cùng sự đồng hành của Trường học thiết kế colorME hứa hẹn sẽ đem đến những điều thú vị độc đáo nhất.