ĐIỀU GÌ TẠO NÊN SỨC HẤP DẪN CỦA CHUỖI WORKSHOP “ENTREPRENEURIAL MINDSET TO CONQUER THE CAREER RACE”

Chuỗi workshop do sinh viên trường Đại học Hà Nội (HANU) tổ chức để chia sẻ về kỹ năng mềm kết hợp tư duy làm chủ - độc lập sáng tạo - thích ứng để tiên phong đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội.