Dùng AI - Trí tuệ nhân tạo để tạo mã QR siêu ''nghệ''

Ứng dụng của AI - Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trong giới thiết kế, sáng tạo. Điều này thể hiện sự kết hợp tuyệt vời giữa con người, nghệ thuật và công nghệ đang tạo nên những giá trị mới liên tục thúc đẩy sự phát triển của nhân loại.