Đặng Việt Hùng

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
09/03/2021
Lần cuối Online
1 ngày trước
Liên hệ
Kỹ năng
Việt Hùng Kiến thức
3830 views - 27/05/2021
LƯU Ý CHỌN CHUỘT CHO DESIGNER