Đặng Việt Hùng

@hungdang@colorme.vn

HEY! HOW'S GOING? MÌNH LÀ DANG.

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
09/03/2021
Lần cuối Online
17-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Việt Hùng Hỗ trợ học viên
Việt Hùng Kiến thức
8757 views - 2021-05-27 16:24:39
LƯU Ý CHỌN CHUỘT CHO DESIGNER