Đặng Việt Hùng

@growingdang

HEY! HOW'S GOING? MÌNH LÀ DANG.

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Thành viên từ
09-03-2021
Lần cuối Online
9 giờ trước
Liên hệ
Kỹ năng