Nguyễn Kim Dung

@dungnk@colorme.vn

1

Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
402 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
27/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK poster avatar cover triển lãm tranh

2023-04-03 02:08:18 · 368 views

BTCK poster

2023-04-01 08:49:23 · 11 views

BTVN Buổi 2

2023-03-18 05:01:15 · 23 views

Kim Dung Kiến thức
Kim Dung Cảm hứng
Kim Dung Typography
4600 views - 2022-11-19 15:21:45
TOP 5 CẶP FONT SIÊU XINH CHO THIẾT KẾ 20/11
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Buổi 2: Collage Art

BTVN Buổi 2

Buổi 3: Layout Design

Buổi 4: Commercial Product Poster

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTCK poster

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK poster avatar cover triển lãm tranh

Xem bằng
PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7