Nguyễn Ngọc Xuyến

Hà Nội

Đang làm tại
ahahg
Học tại
viện đại học mở hà nội
Dự án đã thực hiện
28 dự án
Số lượt xem
14093 lượt
Số lượt thích
52 lượt
Thành viên từ
31/03/2016
Lần cuối Online
13-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Đồ họa bao bì và quảng cáo thời bao cấp

2018-05-17 01:19:02 · 3897 views

HOA MẮT

2017-11-01 17:21:10 · 257 views

Portfolio

2017-04-24 16:02:15 · 280 views

Có tý không khí giáng sinh rồi

2016-12-20 11:00:19 · 249 views

chụp choẹt phơi sáng

2016-12-11 10:04:26 · 172 views

Brush

2016-12-06 16:58:53 · 173 views

BÀI TẬP B1 - AE 17.1

2016-11-05 17:16:13 · 208 views

DESCAME

2016-10-09 14:50:22 · 157 views

muốn được viết truyện ngôn tình quá

2016-10-09 13:34:41 · 238 views

Ngày rảnh dỗi

2016-10-09 13:13:23 · 129 views

descamp

2016-10-03 16:23:57 · 465 views

descamp

2016-10-03 12:52:07 · 392 views

descamp

2016-10-03 12:51:36 · 434 views

key visual for branding

2016-09-22 01:03:43 · 461 views

thèm được ăn kem

2016-09-15 19:15:32 · 511 views

my summer

2016-09-14 15:19:13 · 449 views

anemus

2016-09-14 15:18:41 · 536 views

descamp18

2016-08-23 23:53:56 · 520 views

descamp18

2016-08-21 22:32:24 · 485 views

descamp18

2016-08-21 22:25:37 · 493 views

descamp18

2016-08-21 22:16:04 · 390 views

descamp

2016-08-15 00:43:37 · 481 views

descamp

2016-08-15 00:08:42 · 420 views

descamp

2016-08-14 23:36:05 · 484 views

descamp

2016-08-08 11:45:04 · 496 views

Design came 13

2016-07-24 22:28:42 · 491 views

Design camp 13

2016-07-24 22:26:37 · 529 views

Design came

2016-07-12 20:07:21 · 296 views

Ngọc Xuyến Kiến thức
11031 views - 2018-08-19 18:44:47
Serif vs sans serif Fonts
5039 views - 2018-01-15 10:37:31
2018 Design trends
Ngọc Xuyến Cảm hứng
10331 views - 2017-08-15 16:15:46
Minimalism
Ngọc Xuyến Kiến thức
15706 views - 2017-07-14 22:13:05
Graphics Design Portfolio
Ngọc Xuyến Cảm hứng
6047 views - 2017-06-15 17:54:40
Poly shape · a new Design trend we love
Ngọc Xuyến Cảm hứng
5044 views - 2017-05-12 23:44:22
Cách để thiết kế Card Visit
Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Hạnh Hương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0