Nguyễn Ngọc Xuyến

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ahahg
Học tại
viện đại học mở hà nội
Dự án đã thực hiện
28 dự án
Số lượt xem
15628 lượt
Số lượt thích
52 lượt
Thành viên từ
31/03/2016
Lần cuối Online
13-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Đồ họa bao bì và quảng cáo thời bao cấp

2018-05-17 01:19:02 · 5169 views

HOA MẮT

2017-11-01 17:21:10 · 273 views

Portfolio

2017-04-24 16:02:15 · 285 views

Có tý không khí giáng sinh rồi

2016-12-20 11:00:19 · 256 views

chụp choẹt phơi sáng

2016-12-11 10:04:26 · 174 views

Brush

2016-12-06 16:58:53 · 176 views

BÀI TẬP B1 - AE 17.1

2016-11-05 17:16:13 · 208 views

DESCAME

2016-10-09 14:50:22 · 159 views

muốn được viết truyện ngôn tình quá

2016-10-09 13:34:41 · 242 views

Ngày rảnh dỗi

2016-10-09 13:13:23 · 131 views

descamp

2016-10-03 16:23:57 · 466 views

descamp

2016-10-03 12:52:07 · 394 views

descamp

2016-10-03 12:51:36 · 435 views

key visual for branding

2016-09-22 01:03:43 · 463 views

thèm được ăn kem

2016-09-15 19:15:32 · 511 views

my summer

2016-09-14 15:19:13 · 449 views

anemus

2016-09-14 15:18:41 · 536 views

descamp18

2016-08-23 23:53:56 · 524 views

descamp18

2016-08-21 22:32:24 · 485 views

descamp18

2016-08-21 22:25:37 · 494 views

descamp18

2016-08-21 22:16:04 · 393 views

descamp

2016-08-15 00:43:37 · 482 views

descamp

2016-08-15 00:08:42 · 421 views

descamp

2016-08-14 23:36:05 · 489 views

descamp

2016-08-08 11:45:04 · 501 views

Design came 13

2016-07-24 22:28:42 · 496 views

Design camp 13

2016-07-24 22:26:37 · 702 views

Design came

2016-07-12 20:07:21 · 314 views

Ngọc Xuyến Kiến thức
15840 views - 2018-08-19 18:44:47
Serif vs sans serif Fonts
8007 views - 2018-01-15 10:37:31
2018 Design trends
Ngọc Xuyến Cảm hứng
13857 views - 2017-08-15 16:15:46
Minimalism
Ngọc Xuyến Kiến thức
21245 views - 2017-07-14 22:13:05
Graphics Design Portfolio
Ngọc Xuyến Cảm hứng
8995 views - 2017-06-15 17:54:40
Poly shape · a new Design trend we love
Ngọc Xuyến Cảm hứng
8058 views - 2017-05-12 23:44:22
Cách để thiết kế Card Visit
Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Hạnh Hương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0