Đông Chí Nguyên

Hà Nội

Đang làm tại
Color ME
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Thành viên từ
24-01-2019
Lần cuối Online
4 ngày trước
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Đông Chí Nguyên chưa có bài viết nào