Đông Nguyên

@dongchinguyen

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
380 lượt
Thành viên từ
24/01/2019
Lần cuối Online
26-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối môn UI 109.2 - Lớp cơ bản

2024-02-04 15:22:26 · 39 views

Landing page trang Blog về ảnh đường phố

2024-01-28 10:31:12 · 154 views

BTVN 2 - Design 2 màn hình có thẻ

2024-01-20 01:11:04 · 60 views

BTVN 1 - Màn hình Profile và Newfeed Hanoi Dreamers

2024-01-14 13:48:37 · 127 views

UI 109.2 (Offline) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 01

BTVN 1 - Màn hình Profile và Newfeed Hanoi Dreamers

BTVN Buổi 02

BTVN 2 - Design 2 màn hình có thẻ

BTGK

Landing page trang Blog về ảnh đường phố

BTCK

Bài tập cuối môn UI 109.2 - Lớp cơ bản

Xem bằng
PP 60.4
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3