Phạm Ngọc Anh
Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học FPT
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
742 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
27/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Character Design

2017-12-03 22:50:27 · 400 views

The Theft

2017-10-23 10:05:05 · 342 views

Ngọc Anh Cảm hứng
7851 views - 2018-07-16 23:59:16
Thiết kế mùa world cup 2018
Ngọc Anh Kiến thức
24177 views - 2018-03-17 00:05:34
Typography nhập môn · Phần 1
Ngọc Anh Cảm hứng
6828 views - 2018-01-16 00:17:16
Project everyday is Graphic
11938 views - 2017-12-15 16:30:58
Dominance in Design