Tìm kiếm
Phạm Hồng Phúc

@phucphcreative

CX Designer @ Finhay

Hà Nội

Đang làm tại
Finhay
Học tại
Interaction Design Foundation
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
4534 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
04/07/2020
Lần cuối Online
01-10-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Kỹ năng
Núi tuyết

2021-04-24 13:55:03 · 507 views

Vẫn là trà đá vỉa hè nhưng là lúc hết hàng

2021-04-02 10:46:29 · 323 views

Đêm không nắng. Ngày vắng sao

2021-03-20 07:16:41 · 215 views

SSHome Mobile App UI Kit

2020-08-20 19:22:43 · 1177 views

'The Weeknd' Landing Page

2020-08-10 16:23:01 · 455 views

Teachgear Landing Page

2020-08-06 11:55:15 · 1172 views

Gameroll (Pham Hong Phuc)

2020-08-03 10:29:06 · 685 views

DP 72.1
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 3 /8

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN buổi 3

BTVN buổi 4

Đêm không nắng. Ngày vắng sao

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

BÀI TẬP GIỮA KỲ

Vẫn là trà đá vỉa hè nhưng là lúc hết hàng

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Núi tuyết

Bằng Giỏi
UI 64.1 (Cơ sở 5)
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

Gameroll (Pham Hong Phuc)

BTVN buổi 3

Teachgear Landing Page

BTVN buổi 4

'The Weeknd' Landing Page

BTCK

SSHome Mobile App UI Kit

Bằng Giỏi