Phạm Hồng Phúc

@phucpham974

Product Designer

Hà Nội

Đang làm tại
User Centrix
Học tại
Interaction Design Foundation
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
5241 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
04/07/2020
Lần cuối Online
01-10-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Kỹ năng
Instagram

2024-05-18 16:50:14 · 4 views

SSHome Mobile App UI Kit

2020-08-20 19:22:43 · 1785 views

'The Weeknd' Landing Page

2020-08-10 16:23:01 · 699 views

Teachgear Landing Page

2020-08-06 11:55:15 · 1832 views

Gameroll (Pham Hong Phuc)

2020-08-03 10:29:06 · 921 views

DP 72.1
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /8
Xem bằng
UI 64.1 (Cơ sở 5)
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

Gameroll (Pham Hong Phuc)

BTVN buổi 3

Teachgear Landing Page

BTVN buổi 4

'The Weeknd' Landing Page

BTCK

SSHome Mobile App UI Kit

Xem bằng