Nguyễn Chu Thuỳ Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Truyền thông đa phương tiện
Học tại
Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
19539 lượt
Số lượt thích
11 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
11/07/2018
Lần cuối Online
17-09-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B1

2023-09-21 19:21:11 · 23 views

BTVN B1

2022-10-01 15:07:47 · 20 views

BTVN 1

2022-09-10 15:10:55 · 15 views

BT cuối kì

2019-03-14 20:25:22 · 1513 views

BTVN buổi 2

2019-02-26 17:42:05 · 1333 views

BTVN buổi 5

2018-12-16 17:22:15 · 1496 views

BTVN buổi 4

2018-12-13 15:48:47 · 719 views

BTVN buổi 2

2018-12-04 14:25:40 · 1687 views

BTVN buổi 1

2018-11-28 22:47:22 · 1039 views

BTVN cuối kì

2018-10-23 09:37:34 · 1397 views

BTVN2

2018-10-11 00:41:45 · 1487 views

BTVN buổi 1

2018-10-03 22:43:44 · 1730 views

BTVN buổi 4

2018-08-13 22:53:02 · 1796 views

BTVN buổi 3

2018-08-08 23:31:19 · 1712 views

BTVN2

2018-08-06 23:32:12 · 1887 views

BTVN B1 - Nguyễn Chu Thùy Trang - AI 38.1

2018-08-01 23:42:11 · 1685 views

PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - UX 45.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BT cuối kì

PS 42.10 (cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN buổi 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN buổi 4

BTVN B5

BTVN buổi 5

BTCK

PT 40.1
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

BUÔI 1

BTVN buổi 1

BUÔI 2

BTVN2

BUÔI 3

CUỐI KỲ

BTVN cuối kì

AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN B1 - Nguyễn Chu Thùy Trang - AI 38.1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN2

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

BTVN buổi 4

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BÀI TẬP CUỐI KÌ