Nguyễn Thị Băng Sương

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
PTIT
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
1,774 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Thành viên từ
17-02-2017
Lần cuối Online
15 giờ trước
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng