Nguyễn Thị Băng Sương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
PTIT
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
2739 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Thành viên từ
17/02/2017
Lần cuối Online
24-08-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
App Adidas

2017-12-10 16:12:32 · 483 views

BTVN B3 - Landing Page

2017-12-01 22:31:04 · 157 views

BTVN UIUX B2

2017-11-17 14:44:13 · 153 views

BTGK AE 25.1

2017-06-18 15:12:29 · 165 views

BT ColorMe B2 AE25.1

2017-06-12 20:18:25 · 161 views

Bài tập ColorME AE B1

2017-06-07 21:49:49 · 145 views

BÀI TẬP COLORME B2

2017-05-14 20:02:22 · 386 views

BTCK - Nguyễn Thị Băng Sương - AI 21.2

2017-04-07 10:49:42 · 390 views

BTVN B5 - Nguyễn Thị Băng Sương - Lớp AI 21.2

2017-03-31 15:45:26 · 378 views

BTVN B1 - Nguyễn Thị Băng Sương - Lớp AI 21.2

2017-03-16 17:47:46 · 321 views

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Bài tập buổi 2

BTVN UIUX B2

Thiết kế một langding page Website

BTVN B3 - Landing Page

Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS

Bài tập cuối khoá

AE 25.1
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1

Bài tập ColorME AE B1

BTVN Buổi 2

BT ColorMe B2 AE25.1

BTGK

BTGK AE 25.1

PS 24.4
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BÀI TẬP COLORME B2

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ

Xem bằng
AI 21.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN Buổi 1 - Tạo hình cơ bản

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN B4: LOGO SKETCH

BTVN Buổi 5 - Thiết kế Layout

BTVN B5 - Nguyễn Thị Băng Sương - Lớp AI 21.2

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIÊN THƯƠNG HIỆU HOẶC INFOGRAPHIC

BTCK - Nguyễn Thị Băng Sương - AI 21.2