Vũ Thanh Bình

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Color Me
Học tại
Đại Học Văn Lang - VLU
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
2546 lượt
Số lượt thích
27 lượt
Thành viên từ
10/06/2016
Lần cuối Online
29-11-2022
Liên hệ
Kỹ năng
5 TRICKS HỮU ÍCH TRONG AFTER EFFECT

2017-05-13 10:54:48 · 408 views

Design Camp

2016-10-09 22:56:22 · 245 views

Design camp

2016-09-29 16:55:46 · 335 views

[AE] PARTICLE

2016-09-12 16:22:13 · 246 views

[AE] LINK

2016-09-12 16:21:05 · 227 views

[AE] AUDIO WAVE

2016-09-12 16:18:06 · 407 views

[AE] TIP SHAPE

2016-09-12 16:15:53 · 196 views

[AE] TIME DISPLACE

2016-09-12 16:13:53 · 221 views

DESIGN CAMP

2016-09-11 13:18:24 · 261 views

Thanh Bình Kiến thức
7841 views - 2017-09-15 00:21:19
Tutorial _ hiệu ứng chữ viết tay
Thanh Bình Kiến thức
6983 views - 2017-07-14 17:34:11
Walk cycle
10564 views - 2017-06-15 01:07:15
Ae và những phím tắt
24781 views - 2017-05-14 21:00:42
5 tricks hữu ích trong After Effects