Tìm kiếm
Nguyễn Khánh Linh
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
9666 lượt
Số lượt thích
97 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
13/12/2016
Lần cuối Online
08-08-2021
Liên hệ
Kỹ năng
A starry night

2018-05-08 00:38:37 · 308 views

29 Tết

2018-02-14 21:39:32 · 306 views

Illustration

2017-11-19 01:17:49 · 589 views

201017

2017-10-20 19:26:11 · 323 views

1235

2017-10-14 21:59:30 · 291 views

chán

2017-08-08 03:31:21 · 611 views

.

2017-08-07 22:13:23 · 679 views

Chán

2017-08-07 00:41:38 · 597 views

Typography 3

2017-08-07 00:39:06 · 702 views

Typography

2017-08-07 00:37:57 · 488 views

5 WEBSITES PORTFOLIO ĐIỆN TỬ DÀNH CHO DESIGNERS

2017-07-16 02:55:50 · 2638 views

TUYỂN TẬP NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN NÓI VỚI DESIGNERS PART 1

2017-04-18 21:35:04 · 677 views

Các cách để sử dụng phông nền hiệu quả

2017-03-12 04:08:27 · 1457 views

Khánh Linh Kiến thức
10416 views - 2017-12-16 23:21:16
Pantone · màu của các năm
Khánh Linh Kiến thức
10039 views - 2017-10-07 01:17:14
Màu sắc trong thiết kế Logo
Khánh Linh Kiến thức
13069 views - 2017-09-15 02:47:21
Typography in Logo Design
Khánh Linh Cảm hứng
7556 views - 2017-08-18 04:27:01
Logo mới của Pinterest