Nguyễn Khánh Linh
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
9684 lượt
Số lượt thích
97 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
13/12/2016
Lần cuối Online
08-08-2021
Liên hệ
Kỹ năng
A starry night

2018-05-08 00:38:37 · 308 views

29 Tết

2018-02-14 21:39:32 · 306 views

Illustration

2017-11-19 01:17:49 · 589 views

201017

2017-10-20 19:26:11 · 323 views

1235

2017-10-14 21:59:30 · 291 views

chán

2017-08-08 03:31:21 · 611 views

.

2017-08-07 22:13:23 · 679 views

Chán

2017-08-07 00:41:38 · 597 views

Typography 3

2017-08-07 00:39:06 · 702 views

Typography

2017-08-07 00:37:57 · 489 views

5 WEBSITES PORTFOLIO ĐIỆN TỬ DÀNH CHO DESIGNERS

2017-07-16 02:55:50 · 2652 views

TUYỂN TẬP NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN NÓI VỚI DESIGNERS PART 1

2017-04-18 21:35:04 · 680 views

Các cách để sử dụng phông nền hiệu quả

2017-03-12 04:08:27 · 1457 views

Khánh Linh Kiến thức
13927 views - 2017-12-16 23:21:16
Pantone · màu của các năm
Khánh Linh Kiến thức
14085 views - 2017-10-07 01:17:14
Màu sắc trong thiết kế Logo
Khánh Linh Kiến thức
17556 views - 2017-09-15 02:47:21
Typography in Logo Design
Khánh Linh Cảm hứng
10441 views - 2017-08-18 04:27:01
Logo mới của Pinterest