Nguyễn Kiều Trang

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
47 dự án
Số lượt xem
26,099 lượt
Số lượt thích
232 lượt
Thành viên từ
02-03-2016
Liên hệ
Kỹ năng