Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 24.4
156 0 21 4582
BTVN B6

2017-05-31 16:40:08 · 42 views

btvn buổi 6

2017-05-30 00:14:34 · 55 views

BTVN buổi 6 24.4

2017-05-31 15:42:59 · 46 views

BTVN B6

2017-05-31 10:12:12 · 52 views

Before and After

2017-05-27 11:09:09 · 61 views

BTVN

2017-05-27 21:28:48 · 55 views

bvn b6

2017-05-27 00:41:43 · 70 views

BTVN-6 sau chỉnh sữa

2017-05-31 11:29:13 · 65 views

BTVN6_Retouch

2017-05-31 12:38:58 · 61 views

BTCK-24.4

2017-06-02 20:51:57 · 46 views

[PS 24.4] Lê Thị Thanh Bình

2017-06-02 03:46:45 · 90 views

BTCK- Nguyễn Mạnh Thắng & Nguyễn Danh Cường

2017-06-02 20:09:49 · 49 views

[24.4] Nguyễn Thành Minh + Phạm Kỳ Lâm

2017-06-01 16:25:43 · 76 views

[PS24.4] Phạm Kỳ Lâm+ Nguyễn Thành Minh

2017-06-01 16:49:04 · 131 views

BTCK_Nguyễn Thị Huyền Trang

2017-06-02 20:29:37 · 126 views

BTVNB5-double exposure

2017-05-26 16:43:04 · 27 views

BTVN buổi 5

2017-05-26 06:49:03 · 55 views

BTVN buổi 5 24.4

2017-05-26 13:33:15 · 52 views

BTVN B5

2017-05-25 21:30:38 · 55 views

Double Exposure

2017-05-25 21:07:39 · 68 views

[PS 24.4]-BTVN

2017-06-02 02:12:40 · 125 views

BTVN Buổi 5

2017-05-25 23:54:50 · 44 views

BTVN 5 - Blend

2017-05-25 16:55:32 · 61 views

BTVN PS buổi 5

2017-05-26 12:27:15 · 29 views

BTVN

2017-05-26 14:55:42 · 70 views

BTVN B4

2017-06-02 20:24:54 · 41 views

BTVN buổi 4

2017-05-23 21:09:52 · 84 views

BTVN buổi 4 24.4

2017-05-24 18:06:22 · 48 views

BTVN B4

2017-05-24 18:24:41 · 49 views

Alan Walker

2017-05-23 22:13:54 · 96 views

btvn làm lại

2017-05-27 21:40:38 · 60 views

[PS 24.4]-BT GIỮA KỲ

2017-05-27 01:42:40 · 185 views

BTVN-4

2017-05-31 20:52:34 · 73 views

Bài tập giữa kỳ

2017-05-24 13:45:58 · 62 views

BTVN 4_ Poster

2017-05-23 14:31:31 · 89 views

BTVN PS buổi 4

2017-05-24 12:53:58 · 30 views

BTVNB4-pts

2017-05-19 17:13:45 · 25 views

BTVN buổi 3

2017-05-19 14:07:14 · 57 views

BTVN buổi 3. lớp 24.4

2017-05-19 16:41:46 · 64 views

BT3

2017-05-19 16:46:55 · 45 views

BTVN B3

2017-05-19 17:35:10 · 71 views

magazine

2017-05-19 16:34:52 · 134 views

BTVNb3_24.4

2017-05-22 22:30:13 · 132 views

BTVN - Buổi 3 - PS 24.4

2017-05-19 16:51:15 · 50 views

BTVN3_Nguyễn Thị Huyền Trang_Bìa báo

2017-05-19 15:58:42 · 64 views

BTVN PS buổi 3

2017-05-19 17:34:10 · 43 views

BÀI TẬP COLORME B2

2017-05-14 20:02:22 · 168 views

BTVNB3-pts

2017-05-17 16:17:13 · 31 views

BTVN buổi 2

2017-05-17 10:51:32 · 45 views

BTVN buổi 2. lớp 24.4

2017-05-17 17:47:42 · 60 views

BT2

2017-05-16 13:52:14 · 58 views

gấu pool

2017-05-17 20:25:45 · 89 views

BTVN B2_LAYOUT

2017-05-14 16:19:27 · 156 views

BTVN-2.4

2017-05-14 22:19:21 · 62 views

BTVN 2 - Lên Layout

2017-05-15 17:32:29 · 111 views

BTVN PS buổi 2

2017-05-16 20:38:27 · 49 views

Mèo, Mèo, toàn là Mèooooo

2017-05-17 00:31:26 · 77 views

BTVNB1- Fashion

2017-05-12 11:13:47 · 37 views

BTVN buổi 1

2017-05-12 00:56:02 · 58 views

BTVN buổi 1

2017-05-12 15:07:22 · 32 views

BTVN B1

2017-05-11 20:53:34 · 51 views

Like A Boss

2017-05-11 22:29:10 · 84 views

BTVN buổi 1

2017-05-12 19:24:29 · 29 views

Cắt ghép chưa hoàn chỉnh

2017-05-11 16:29:33 · 72 views

BTVN 1 - cắt ghép ảnh

2017-05-12 15:50:46 · 81 views

BTVN PS buổi 1

2017-05-12 15:15:54 · 16 views

BTVN1

2017-05-12 13:00:45 · 61 views

Nộp lại BTVN buổi 1

2017-05-17 00:44:02 · 42 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỀ BÀI: Cắt ghép theo chủ đề tự chọn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỀ BÀI: Thiết kế 5 tấm layout theo một chủ đề tự chọn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỀ BÀI: Thiết kế một tờ bìa báo
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ ĐỀ BÀI: Thiết kế một poster sự kiện
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỀ BÀI: Thiết kế một tấm double exposure.
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KHÓA ĐỀ BÀI: Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỀ BÀI: Retouch một tấm ảnh bất kì. Đăng kèm cả before và after.