Lưu Như Ngọc Thảo
Đang làm tại
ColorME
Học tại
Arena Multimedia
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
2213 lượt
Số lượt thích
24 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
27/09/2017
Lần cuối Online
28-09-2021
Liên hệ
Kỹ năng
me b-sides you

2019-08-13 09:58:13 · 466 views

quỳnh bảo là touching the clouds

2019-05-18 11:24:06 · 609 views

những trái balloon trên hành tinh em bé

2019-05-14 10:00:40 · 1138 views

Ngọc Thảo Kiến thức
6427 views - 2019-04-24 19:52:22
Japanese Design (Phần 1)
Ngọc Thảo Kiến thức
5437 views - 2018-11-16 18:03:39
Chuyện Logo vuông
Ngọc Thảo Kiến thức
5450 views - 2018-10-16 20:41:24
Pattern nhập môn kì 2
Ngọc Thảo Kiến thức
7246 views - 2018-09-20 11:47:24
Pattern nhập môn kì 1
6120 views - 2018-01-17 21:10:58
Mid century modern