Nguyễn Khánh Linh
Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học viện Ngân hàng
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
08/10/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Khánh Linh Nhiếp ảnh
12399 views - 2018-06-15 22:14:00
7 ý tưởng chụp ảnh trong nhà nên thử
Khánh Linh Nhiếp ảnh
14374 views - 2018-03-16 22:36:12
Blue hour in Photography
Khánh Linh Nhiếp ảnh
10360 views - 2017-12-18 16:34:02
Forced perspective in Photography