Khánh Đinh

@dckhanh.95@gmail.com

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
26 dự án
Số lượt xem
12904 lượt
Số lượt thích
25 lượt
Thành viên từ
10/06/2016
Lần cuối Online
24-12-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kì

2018-06-26 19:37:05 · 1807 views

BTB3

2018-06-14 17:31:43 · 2039 views

BTB2

2018-06-13 17:23:19 · 1832 views

BTB1

2018-06-07 18:31:26 · 1938 views

[BTCK - XD] App Shoe by Khanh Dinh & Huong Phan

2018-01-14 16:15:31 · 123 views

[XD30.1-HW01] BT B3

2017-12-02 11:20:51 · 139 views

[XD30.1-HW01] BT B2

2017-11-18 09:03:03 · 161 views

[XD30.1] BTVN B1

2017-11-13 10:37:01 · 146 views

Clean Bandit - Symphony ft. Zara Larsson Beau Collins Remix Kinetic Typography

2017-06-20 17:03:12 · 195 views

Game Mario

2017-06-13 01:09:05 · 193 views

AE _ BTVN _ B1

2017-06-08 21:03:39 · 118 views

AE _ BTVN _ B1

2017-06-07 23:43:34 · 113 views

[BTCK] - PS 13.9 - Đinh Công Khánh

2016-08-04 09:14:32 · 252 views

BTCK AE 13.3_ ĐINH CÔNG KHÁNH

2016-07-31 16:53:33 · 167 views

[BTCK] - AI 13.6 - Đinh Công Khánh - Brand Guideline

2016-07-29 02:29:57 · 215 views

family

2016-07-14 18:11:59 · 321 views

newpaper

2016-07-14 18:11:22 · 291 views

menuset

2016-07-14 18:10:00 · 263 views

menweer

2016-07-14 18:09:15 · 295 views

steve jobs

2016-07-14 18:07:52 · 272 views

never give up

2016-07-14 18:07:14 · 267 views

fb

2016-07-14 18:04:07 · 318 views

batman

2016-07-14 18:03:44 · 284 views

Logo beat

2016-07-14 18:02:52 · 441 views

larva

2016-07-06 21:37:01 · 394 views

đen vâu

2016-07-06 21:36:02 · 320 views

DP 65.1
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Ba Ba
Số buổi đã học: 5 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 36.2
Photography
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

BTVN BUỔI 1

BTB1

BTVN BUỔI 2

BTB2

BTVN BUỔI 3

BTB3

Bài Cuối Kỳ

Bài tập cuối kì

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

[XD30.1] BTVN B1

Bài tập buổi 2

[XD30.1-HW01] BT B2

Thiết kế một langding page Website

[XD30.1-HW01] BT B3

Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS

Bài tập cuối khoá

[BTCK - XD] App Shoe by Khanh Dinh & Huong Phan

AE 25.1
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1

AE _ BTVN _ B1

BTVN Buổi 2

Game Mario

BTGK

Clean Bandit - Symphony ft. Zara Larsson Beau Collins Remix Kinetic Typography

Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Nghĩa
Trợ giảng:
Le Tuan Dat
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đức Hải
Trợ giảng:
Ngọc Diễm
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Phạm Thanh Hảo
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0