Le Tuan Dat

Giảng viên After Effect và Photography tại colorME

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Ngân Hàng
Dự án đã thực hiện
44 dự án
Số lượt xem
17633 lượt
Số lượt thích
167 lượt
Thành viên từ
21/03/2016
Liên hệ
Kỹ năng
Hihi

2017-07-16 21:41:07 · 105 views

Homecoming

2017-07-13 01:50:30 · 118 views

AE 213 B1

2017-03-15 17:07:21 · 87 views

AE 20_3 BTVN B1

2017-02-15 17:20:34 · 128 views

2 Ngày 1 Video theo ý khách và sửa từ đầu -_-

2017-01-15 22:35:50 · 231 views

NHÃN VƯỜN HÔN HOÀNG

2016-12-08 20:37:26 · 153 views

Hà Nội SÁNG ĐEN

2016-12-08 20:36:25 · 121 views

BTVN B1

2016-11-02 17:14:57 · 164 views

Descamp

2016-10-08 19:25:48 · 151 views

btvn b1

2016-10-05 20:57:53 · 437 views

buoi 1

2016-10-05 17:11:53 · 378 views

repeatmove:

2016-09-12 18:12:59 · 329 views

repeattrim:

2016-09-12 18:10:53 · 382 views

delaymove:

2016-09-12 18:08:30 · 357 views

wigglerotate:

2016-09-12 18:05:37 · 420 views

glow:

2016-09-12 18:03:34 · 353 views

DesCamp :3

2016-09-11 12:58:41 · 425 views

descamp

2016-08-29 11:02:23 · 376 views

NHỜ NHỜ MÀU SẮC

2016-08-21 15:15:51 · 189 views

Ae&Pt: Đồ hoạ và nhiếp ảnh

2016-08-03 00:16:52 · 1163 views

des 11 final

2016-07-10 12:39:39 · 468 views

Buổi 1

2016-07-05 21:11:11 · 439 views

After Effect 12.1

2016-07-01 23:24:21 · 589 views

ai giải phóng

2016-07-01 23:23:16 · 553 views

f9 or not f9

2016-06-02 23:00:31 · 374 views

motion Graphic b2

2016-06-02 22:56:08 · 465 views

đại nam

2016-05-31 17:28:33 · 425 views

stop motion

2016-05-27 16:22:36 · 470 views

game 777

2016-05-27 16:21:12 · 471 views

ae11.2 :3

2016-05-26 21:32:03 · 474 views

After Effect 11.2 :3

2016-05-26 21:21:13 · 505 views

Descamp TeamAE

2016-05-23 22:15:31 · 288 views

Hi every body !!!

2016-05-20 08:42:08 · 444 views

ps30s :3

2016-05-19 16:48:41 · 471 views

Squat and Stretch

2016-05-17 00:01:45 · 420 views

Squat and Stretch

2016-05-16 23:59:08 · 506 views

DEMO

2016-05-03 22:45:15 · 541 views

my tun :3

2016-04-28 15:29:29 · 626 views

Nghich :v

2016-04-24 23:44:52 · 640 views

car - my friend

2016-04-24 22:20:21 · 610 views

BÍ KÍP CHỤP ẢNH ĐỒ ĂN CỰC ẢO VỚI CHIẾC ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN

2016-04-24 14:07:27 · 855 views

NHỮNG CHIẾC MÁY ẢNH ĐÁNG MUA DƯỚI 10 TRIỆU ĐỒNG

2016-04-21 13:12:26 · 294 views

CÔNG CỤ FREEZE FRAME TRONG AE :3

2016-04-19 21:35:43 · 335 views

TƯ THẾ CẦM MÁY ẢNH CƠ BẢN

2016-04-19 10:07:19 · 303 views

9554 views - 2017-11-20 18:54:56
Thuộc tính Stroke trong AE
Tuan Dat Nhiếp ảnh
10536 views - 2017-07-15 22:12:26
3 mẹo để chụp chân dung với ống kit
10936 views - 2017-06-16 00:20:38
Làm kỹ xảo điện ảnh với AE