Làm kỹ xảo điện ảnh với ae

Tiện Freeze frame là một công cụ được tích hợp sẵn trong phần mềm Adobe After effects, chức năng của Freeze frame cho phép bạn có thể biến một đoạn video trở thành một đối tượng hình tĩnh, nói một cách dễ hiểu thì bạn có thể dùng Freeze frame để dừng chuyển động của đoạn video đó. Công cụ Freeze frame không phải là một trải nghiệm mới, nhưng nó là một công cụ ẩn chứa rất nhiều sự thú vị, trước khi chúng ta bắt đầu bài hướng dẫn, mời các bạn chúng ta cùng xem qua một ví dụ về Freeze Frame nhé.

https://youtu.be/QNge0Igp2P0 

Bài viết liên quan

Tải ứng dụng colorME - Trên iOS - Trên Android
Gọi colorME
1
Bạn cần hỗ trợ?