Quỳnh Lê

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
08/01/2019
Lần cuối Online
05-11-2021
Liên hệ
Kỹ năng
35864 views - 2020-09-07 15:28:22
Intro Video và cách làm Intro Video
17686 views - 2020-06-01 20:03:17
Top 4 Phần mềm dựng phim đơn giản
Quỳnh Lê Kiến thức
STUDY PACK 2019 Hà Nội - K45
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh sách chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0