Quỳnh Lê

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
08/01/2019
Lần cuối Online
05-11-2021
Liên hệ
Kỹ năng
STUDY PACK 2019 Hà Nội - K45
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0/0
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
AI - Danh sách chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
PS 45.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/6