Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Thuật ngữ Keyframe là một thuật ngữ quen thuộc trong sản xuất video. Hãy cùng colorME tìm hiểu Keyframe là gì và tầm quan trọng của Keyframe trong quá trình edit video nha.