Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Việc đánh số trang trên PowerPoint không hề khó thực hiện, dù là kiểu chèn cho 1 slide, chèn cho toàn bộ slide, hay đánh số trang từ slide bất kỳ. Đọc ngay hướng dẫn của ColorME để biết cách tạo số trang trên PowerPoint với vài bước đơn giản nhé!