Dương Thanh Tâm

@thanhthanhtam310@gmail.com

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
5,999 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
26-08-2020
Lần cuối Online
5 ngày trước
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng