Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 66.8
18 0 12 47916
Moon InfoGraphic của Hằng Phạm

2020-10-18 15:54:37 · 724 views

NGUYỄN HUỆ MINH-BÀI CUỐI KÌ

2020-10-18 00:13:59 · 619 views

infoGraphic

2020-10-24 00:45:36 · 279 views

BTCK

2020-10-24 18:07:03 · 618 views

InfoGraphic: 3D Animation

2020-10-21 20:31:58 · 730 views

em nộp bài ạ

2020-10-20 11:15:37 · 433 views

Bài tập cuối khóa

2020-10-18 11:06:35 · 269 views

BTCK LOGO BY TAMTHANH

2020-10-18 02:09:34 · 603 views

bài tập cuối kì Logo

2020-10-19 01:21:55 · 585 views

BTCK INFOGRAPHIC

2020-10-21 00:03:15 · 528 views

Caramel Macchiato

2020-10-24 15:22:20 · 217 views

InfoGraphic

2020-10-20 07:54:06 · 338 views

BURGER KING

2020-10-18 15:43:59 · 261 views

LOGO BT CUỐI KỲ

2020-10-18 22:40:47 · 555 views

Logo BIBTL

2020-10-18 14:37:14 · 621 views

(Logo) Brief

2020-10-14 21:32:59 · 262 views

Lên ý tưởng và phác thảo BTCK InfoGraphic của Hằng Phạm

2020-10-14 15:50:41 · 651 views

Nguyễn Huệ Minh

2020-10-14 18:07:44 · 557 views

infoGraphic

2020-10-15 23:57:10 · 281 views

Phác thảo InforGraphic: Quy trình sản xuất phim hoạt hình

2020-10-15 23:19:15 · 819 views

Em mới nghĩ ra được bố cục tuy nhiên cách trang trí em chưa có ý tưởng gì. Nếu được chị có thể gợi ý cho em một số cái để em có thể tham khảo ạ

2020-10-16 10:43:45 · 673 views

phác thảo BTCK InforGraphic

2020-10-16 01:34:07 · 594 views

Logo

2020-10-15 04:38:49 · 323 views

Logo

2020-10-16 01:21:31 · 589 views

Idea InfoGraphic

2020-10-15 15:36:53 · 655 views

infoGraphic draft

2020-10-15 22:49:33 · 248 views

Logo

2020-10-17 19:50:21 · 551 views

Burger King

2020-10-17 14:37:41 · 614 views

Logo

2020-10-16 22:28:37 · 786 views

LOGO

2020-10-18 22:42:21 · 266 views

BTVN 4 của Hằng Phạm

2020-10-11 01:41:25 · 688 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-10-06 18:57:03 · 723 views

Poster

2020-10-09 11:50:12 · 579 views

BT4

2020-10-10 00:23:25 · 688 views

[ME] Poster thời trang

2020-10-10 00:54:56 · 840 views

e nộp btvn

2020-10-10 20:36:11 · 693 views

Bài tập buổi 4

2020-10-10 01:54:46 · 641 views

BTVN buoi 4

2020-10-10 14:36:36 · 629 views

em cũng không em làm banner hay là Poster nữa :((

2020-10-07 02:03:51 · 843 views

BTVN BUỔI 4

2020-10-11 15:08:25 · 636 views

Planche à roulette

2020-10-11 15:23:08 · 251 views

Fashion Poster

2020-10-09 02:19:54 · 291 views

fashion Poster

2020-10-11 14:13:32 · 623 views

Fashion Poster

2020-10-11 01:12:21 · 697 views

Nguyễn Quỳnh Anh

2020-10-11 13:04:56 · 619 views

BTVN 3 Hằng Phạm

2020-10-08 16:47:53 · 425 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-10-05 19:23:59 · 291 views

typo

2020-10-08 00:10:23 · 650 views

Typography

2020-10-07 22:31:37 · 695 views

em nộp btvn ạ

2020-10-07 13:45:32 · 500 views

btap buổi 3

2020-10-07 10:13:42 · 307 views

buoi 3

2020-10-08 21:57:06 · 506 views

.

2020-10-06 00:30:15 · 309 views

Typography

2020-10-08 14:19:28 · 563 views

Strawberry and Cigarettes

2020-10-07 09:35:49 · 274 views

Typography

2020-10-07 01:00:38 · 310 views

Emily in Paris

2020-10-10 14:20:00 · 648 views

typography

2020-10-07 22:46:19 · 623 views

Nguyễn Quỳnh Anh

2020-10-07 18:43:34 · 606 views

BTVN buổi 2 của Hằng Phạm

2020-09-30 15:33:45 · 743 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-10-02 00:45:34 · 319 views

su dung pentool

2020-10-01 23:48:58 · 564 views

Một ô vuông chín ô tròn ạ

2020-10-02 07:05:36 · 702 views

e nộp btvn ạ

2020-10-03 14:18:46 · 581 views

btap buổi 2

2020-10-01 08:44:03 · 253 views

BTVN buổi 2

2020-10-03 14:07:28 · 663 views

Doanh moi :v

2020-10-02 00:26:38 · 663 views

Quỳnh Anh BTVN 2

2020-10-03 15:01:28 · 620 views

Red lips

2020-10-03 14:56:16 · 268 views

Sử dụng pentool

2020-10-01 00:18:11 · 510 views

THU NGAN

2020-10-04 11:20:07 · 394 views

Pentool

2020-10-03 08:48:08 · 729 views

Nguyễn Quỳnh Anh

2020-09-29 22:42:29 · 278 views

Sử dụng pentool

2020-10-03 13:22:49 · 333 views

Bài tập buổi 1

2020-09-28 22:15:44 · 635 views

BTVN 1 của Hằng Phạm

2020-09-28 10:59:50 · 659 views

NGUYỄN HUỆ MINH

2020-09-27 15:10:32 · 717 views

Bai Tap Buoi 1

2020-09-29 10:09:42 · 296 views

BTVN 1

2020-09-29 14:45:31 · 552 views

Sư tử: sử dụng hình khối cơ bản

2020-09-28 10:44:37 · 783 views

em nộp btvn ạ

2020-09-30 16:42:07 · 619 views

Btap buổi 1

2020-09-28 23:45:43 · 763 views

Bài tập buổi 1

2020-09-30 16:35:15 · 696 views

Phạm Quỳnh Anh - BTVN 1

2020-09-30 13:42:25 · 613 views

French Bulldog - Nguyễn An Khanh

2020-09-30 07:33:29 · 276 views

1.3

2020-10-01 00:07:23 · 588 views

Thu Ngân

2020-10-03 13:09:50 · 255 views

LÀM QUEN VỚI ADOBE ILLUSTRATOR

2020-09-30 01:26:04 · 563 views

Nguyễn Quỳnh Anh

2020-09-29 21:35:25 · 272 views

sử dụng shape

2020-09-30 13:12:23 · 612 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 3 Thiết kế 1 bản Expressive Typography
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 4 Thiết kế Poster thời trang size A4
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 5+6 Phác thảo Logo hoặc Infographic cho bài cuối khoá
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK Thiết kế logo hoặc Infographic