AI 66.8
18 0 12 32537
Bài tập buổi 1 28-09-2020 · 396 views
BTVN 1 của Hằng Phạm 28-09-2020 · 404 views
NGUYỄN HUỆ MINH 27-09-2020 · 462 views
Bai Tap Buoi 1 29-09-2020 · 268 views
BTVN 1 29-09-2020 · 350 views
Sư tử: sử dụng hình khối cơ bản 28-09-2020 · 462 views
em nộp btvn ạ 30-09-2020 · 407 views
Btap buổi 1 28-09-2020 · 415 views
Bài tập buổi 1 30-09-2020 · 428 views
Phạm Quỳnh Anh - BTVN 1 30-09-2020 · 406 views
French Bulldog - Nguyễn An Khanh 30-09-2020 · 249 views
1.3 01-10-2020 · 397 views
Thu Ngân 03-10-2020 · 223 views
LÀM QUEN VỚI ADOBE ILLUSTRATOR 30-09-2020 · 385 views
Nguyễn Quỳnh Anh 29-09-2020 · 245 views
sử dụng shape 30-09-2020 · 387 views
BTVN buổi 2 03-10-2020 · 422 views
BTVN buổi 2 của Hằng Phạm 30-09-2020 · 456 views
NGUYỄN HUỆ MINH 02-10-2020 · 274 views
su dung pentool 01-10-2020 · 376 views
Một ô vuông chín ô tròn ạ 02-10-2020 · 429 views
e nộp btvn ạ 03-10-2020 · 369 views
btap buổi 2 01-10-2020 · 221 views
Doanh moi :v 02-10-2020 · 424 views
Quỳnh Anh BTVN 2 03-10-2020 · 392 views
Red lips 03-10-2020 · 217 views
Sử dụng pentool 01-10-2020 · 352 views
THU NGAN 04-10-2020 · 300 views
Pentool 03-10-2020 · 447 views
Nguyễn Quỳnh Anh 29-09-2020 · 247 views
Sử dụng pentool 03-10-2020 · 279 views
Nguyễn Quỳnh Anh 07-10-2020 · 400 views
BTVN 3 Hằng Phạm 08-10-2020 · 286 views
NGUYỄN HUỆ MINH 05-10-2020 · 253 views
typo 08-10-2020 · 423 views
Typography 07-10-2020 · 415 views
em nộp btvn ạ 07-10-2020 · 338 views
btap buổi 3 07-10-2020 · 257 views
buoi 3 08-10-2020 · 391 views
. 06-10-2020 · 275 views
Typography 08-10-2020 · 349 views
Strawberry and Cigarettes 07-10-2020 · 242 views
Typography 07-10-2020 · 283 views
Emily in Paris 10-10-2020 · 373 views
typography 07-10-2020 · 389 views
Nguyễn Quỳnh Anh 11-10-2020 · 433 views
BTVN 4 của Hằng Phạm 11-10-2020 · 483 views
NGUYỄN HUỆ MINH 06-10-2020 · 484 views
Poster 09-10-2020 · 403 views
BT4 10-10-2020 · 424 views
[ME] Poster thời trang 10-10-2020 · 444 views
e nộp btvn 10-10-2020 · 441 views
Bài tập buổi 4 10-10-2020 · 445 views
BTVN buoi 4 10-10-2020 · 419 views
em cũng không em làm banner hay là Poster nữa :(( 07-10-2020 · 448 views
BTVN BUỔI 4 11-10-2020 · 371 views
Planche à roulette 11-10-2020 · 235 views
Fashion Poster 09-10-2020 · 267 views
fashion Poster 11-10-2020 · 453 views
Fashion Poster 11-10-2020 · 423 views
Burger King 17-10-2020 · 417 views
Logo 17-10-2020 · 367 views
Logo 16-10-2020 · 398 views
LOGO 18-10-2020 · 240 views
(Logo) Brief 14-10-2020 · 230 views
Lên ý tưởng và phác thảo BTCK InfoGraphic của Hằng Phạm 14-10-2020 · 441 views
Nguyễn Huệ Minh 14-10-2020 · 410 views
infoGraphic 15-10-2020 · 247 views
Phác thảo InforGraphic: Quy trình sản xuất phim hoạt hình 15-10-2020 · 571 views
Em mới nghĩ ra được bố cục tuy nhiên cách trang trí em chưa có ý tưởng gì. Nếu được chị có thể gợi ý cho em một số cái để em có thể tham khảo ạ 16-10-2020 · 409 views
phác thảo BTCK InforGraphic 16-10-2020 · 395 views
Logo 15-10-2020 · 294 views
Logo 16-10-2020 · 407 views
Idea InfoGraphic 15-10-2020 · 404 views
infoGraphic draft 15-10-2020 · 215 views
bài tập cuối kì Logo 19-10-2020 · 386 views
em nộp bài ạ 20-10-2020 · 331 views
BTCK INFOGRAPHIC 21-10-2020 · 345 views
InfoGraphic 20-10-2020 · 287 views
LOGO BT CUỐI KỲ 18-10-2020 · 348 views
Moon InfoGraphic của Hằng Phạm 18-10-2020 · 458 views
NGUYỄN HUỆ MINH-BÀI CUỐI KÌ 18-10-2020 · 394 views
infoGraphic 24-10-2020 · 246 views
BTCK 24-10-2020 · 378 views
InfoGraphic: 3D Animation 21-10-2020 · 451 views
Bài tập cuối khóa 18-10-2020 · 246 views
BTCK LOGO BY TAMTHANH 18-10-2020 · 408 views
Caramel Macchiato 24-10-2020 · 193 views
BURGER KING 18-10-2020 · 243 views
Logo BIBTL 18-10-2020 · 442 views