ID 71.1 (Trung Kính)
0 0 1 4349
https://drive.google.com/drive/folders/1XA8UngEpOqKCyRca-ZDCYKIKDo8OtlAP?usp=sharing 15-01-2021 · 201 views
HIPHOP 15-01-2021 · 328 views
BTVN 1 15-01-2021 · 183 views
INDESIGN 14-01-2021 · 220 views
BTVN buổi 1 15-01-2021 · 310 views
BTVN b1 15-01-2021 · 223 views
sử dụng công cụ hình khối, text và chèn ảnh trong ID 24-01-2021 · 194 views
btvn 1 15-01-2021 · 199 views
Reup 20-01-2021 · 195 views
BTVN 2 20-01-2021 · 262 views
BTVN b2 20-01-2021 · 280 views
bố cục văn bản 25-01-2021 · 200 views
:3 19-01-2021 · 183 views
Thiết kế bìa tạp chí 27-01-2021 · 251 views
BTVN 3 26-01-2021 · 175 views
Lì xì Tết 2021 27-01-2021 · 202 views
Lì xì Tết 2021 30-01-2021 · 167 views
dàn trang 05-02-2021 · 179 views
Cân bằng màu sắc 05-02-2021 · 188 views
Các địa điểm du lịch háp dẫn của thành phố Đà Nẵng 05-02-2021 · 209 views