Bùi Quang Sơn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
FTU
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
33 lượt
Thành viên từ
27/08/2018
Lần cuối Online
15-10-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BG

2023-10-20 17:36:01 · 33 views