Phạm Hồng Hạnh

Hà Nội

Đang làm tại
Freelancer
Học tại
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) - Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
8,475 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
28-07-2018
Lần cuối Online
1 ngày trước
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Phạm Hồng Hạnh chưa có bài viết nào