Phạm Hồng Hạnh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Freelancer
Học tại
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) - Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
20175 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
28/07/2018
Lần cuối Online
01-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Login page

2020-08-11 11:58:29 · 1850 views

Sử dụng Adobe Illutrator CC

2020-03-19 17:34:11 · 626 views

Navigation bar và card

2019-11-12 18:32:09 · 1384 views

Bài tập buổi 1

2019-11-07 18:35:39 · 579 views

VIDEO EXPLANER - Getfly CRM

2019-11-04 11:29:41 · 1410 views

POSTER

2019-08-29 10:01:58 · 780 views

Bài tập Pentool

2019-08-12 22:36:29 · 1668 views

bài tập buổi 1

2019-08-08 09:06:55 · 668 views

bài tập cuối kỳ ỳ ỳ

2019-04-10 08:39:17 · 872 views

BÀI TẬP BỐ CỤC ĐỐI XỨNG VÀ 1 3

2019-03-26 08:49:25 · 1020 views

bài tập b1

2019-03-20 12:16:16 · 1714 views

CHỊ TÔI LẤY CHỒNG

2019-03-15 19:08:30 · 2161 views

bài về nhà buổi 4

2019-03-05 23:56:24 · 610 views

MINIMAL MAGAZINE LITTLE

2019-02-27 16:45:54 · 2300 views

ĐÀ NẴNG - HỘI AN 2018

2019-01-25 17:24:10 · 954 views

BTVN B1 - HH

2019-01-04 14:53:57 · 1579 views

PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 58.2
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
ID 57.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Vũ Nam Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
UI - UX 56.1 (Cơ sở 5)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN BUỔI 1

Bài tập buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

UI - UX - Danh Sách Chờ
Thiết Kế UI
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 54.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài Tập buổi 1

Bài Tập Buổi 2

Bài tập buổi 3

Bài Tập Giữa Kì

Bài Tập cuối kì

VIDEO EXPLANER - Getfly CRM

AI 52.8 (Cơ sở 2)
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

bài tập buổi 1

BTVN B2

Bài tập Pentool

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

POSTER

Xem bằng
PT 46.3
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hồ Thành Đạt
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

BUỔI 1

bài tập b1

BUỔI 2

BÀI TẬP BỐ CỤC ĐỐI XỨNG VÀ 1 3

BUỔI 3

BÀI TẬP CUỐI KÌ

bài tập cuối kỳ ỳ ỳ

Xem bằng
STUDY PACK 2019 Hà Nội - K45
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 45.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN B1

BTVN B2

MINIMAL MAGAZINE LITTLE

BTVN B3

Bài Tập Giữa Kỳ

bài về nhà buổi 4

BTVN B5

BTVN B6

BT CUỐi KÌ

CHỊ TÔI LẤY CHỒNG

Xem bằng
PR 43.2
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Kiều Anh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN B1 - HH

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

ĐÀ NẴNG - HỘI AN 2018

PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 5)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0