Tìm kiếm
Trần Quang Vũ

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
HA NOI
Học tại
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) - FTU
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
13/12/2016
Liên hệ
Kỹ năng
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Đỗ Sơn Tùng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Giảng viên:
Tào Tuấn Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Phạm Khánh Huyền
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0