Tìm kiếm
Trịnh Thanh Hà

chậm lại thôi :v

Hà Nội

Đang làm tại
Cầu Giấy
Học tại
ĐH KTQD
Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
7296 lượt
Số lượt thích
61 lượt
Thành viên từ
11/02/2016
Lần cuối Online
28-08-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Xanh

2016-12-26 10:48:00 · 350 views

BTVN buổi 1 :3

2016-11-03 08:25:26 · 233 views

PATTERN LOVER <3

2016-09-26 00:11:25 · 276 views

Design camp

2016-09-24 00:21:35 · 441 views

Story teller

2016-08-21 22:12:25 · 275 views

DEsign camp :3

2016-08-14 23:57:46 · 302 views

Designcam :3

2016-08-07 23:57:09 · 481 views

Designcamp

2016-07-17 22:43:32 · 476 views

Des camp

2016-07-10 23:56:53 · 338 views

DESIGN CAMP :3

2016-06-27 02:10:29 · 359 views

descamp :3

2016-06-13 17:41:55 · 534 views

DESIGN CAMP :3

2016-06-13 02:13:18 · 384 views

DESIGN CAMP :3

2016-06-04 19:07:35 · 375 views

Minimal Slide Layout for plants exhibition

2016-05-08 10:47:02 · 453 views

Demo Layouts

2016-05-03 22:33:01 · 444 views

DESIGNCAMP - Round2

2016-04-24 15:24:50 · 672 views

DESIGN CAMP - Round 1

2016-04-23 22:22:07 · 370 views

DESCAMP - Bung lua cung Ha

2016-04-16 23:49:14 · 533 views

Thanh Hà Kiến thức
Thanh Hà Kiến thức
6589 views - 2018-09-18 01:31:25
11 Tips dành cho người mới bắt đầu
Thanh Hà Cảm hứng
11939 views - 2018-05-15 18:32:27
Doodle theo cách của bạn · >
6151 views - 2018-04-15 02:06:22
Chia sẻ bộ hình sunflower
19416 views - 2018-01-15 18:31:09
Mandala và thiết kế
Thanh Hà Kiến thức
Thanh Hà Kiến thức
Thanh Hà Kiến thức
15206 views - 2017-09-15 23:46:39
5 kỹ thuật in phổ biến
Thanh Hà Kiến thức
13333 views - 2017-06-15 20:05:04
White space và tầm quan trọng
Thanh Hà Kiến thức
11283 views - 2017-05-15 13:46:24
Ngược dòng lịch sử
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Lê Thanh Hải
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Doãn Hữu Thăng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0