Nguyễn Ngọc Anh Thư

@haveyoueverbeenlove@gmail.com

Đang làm tại
Dee Dee Animation Studio
Học tại
FPT Arena
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
5096 lượt
Số lượt thích
93 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
11/02/2016
Lần cuối Online
08-11-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Khi ở công ty quá rảnh. Ơ không up đc ảnh GIF nữa à Quân High

2017-06-26 16:53:30 · 267 views

Gần fake được rồiii

2017-01-13 03:09:42 · 143 views

Design camp

2016-10-10 01:33:34 · 71 views

DC

2016-10-05 23:06:34 · 119 views

như shjt

2016-08-15 00:34:37 · 424 views

descampt8

2016-08-07 21:41:25 · 389 views

clone

2016-07-23 22:55:45 · 411 views

des camp

2016-07-18 17:11:30 · 340 views

descamp

2016-07-10 21:37:40 · 402 views

Clip 3 giây render 1 tiếng....................................................................................

2016-06-25 01:34:31 · 470 views

cứ tưởng không khó...

2016-06-12 01:13:38 · 402 views

buổi 2 bạn có thể

2016-06-04 00:23:26 · 393 views

TEST CLONE

2016-05-22 08:17:48 · 485 views

EMO

2016-05-19 14:03:35 · 259 views

test

2016-04-12 15:29:25 · 521 views