Phạm Khánh Huyền

Lêu lêu :)

Hà Nội

Đang làm tại
Công nhân tại ColorME
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
62 dự án
Số lượt xem
41308 lượt
Số lượt thích
271 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
16/02/2016
Liên hệ
Kỹ năng
GONG CHAAAA

2017-11-03 00:49:46 · 495 views

TỰ THẤY XĂN XÍNH

2017-06-29 00:41:19 · 413 views

4 CÁCH KHẮC PHỤC NHỮNG THIẾT KẾ XẤU

2017-06-23 17:06:53 · 526 views

NHỮNG LỖI CƠ BẢN KHI THIẾT KẾ

2017-05-02 23:03:16 · 830 views

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN THAM KHẢO CHO DESIGNER

2017-04-11 02:00:17 · 820 views

HỌC DESIGN TRONG KPOP

2017-03-18 12:05:58 · 822 views

InDesign phù hợp với những công việc nào?

2017-03-13 22:28:37 · 1298 views

Vagary

2017-02-08 10:57:53 · 204 views

NHỮNG PHÍM TẮT THƯỜNG DÙNG VỚI AFTER EFFECTS

2017-01-17 18:23:03 · 1841 views

9 trang web truyền cảm hứng Motion Graphic

2017-01-10 20:59:19 · 1388 views

Cuộn Film đầu của Huỳn ^^

2017-01-03 01:27:45 · 433 views

Mòe Sơn chụp

2016-11-30 21:59:24 · 335 views

10 FONT CHỮ HAY DÙNG TRONG MOTION GRAPHICS

2016-11-20 02:25:20 · 8463 views

A4 Bi-fold brochure

2016-11-06 03:43:37 · 256 views

[DESIGN CAMP] VIDEO PTS EDITED

2016-09-29 14:25:13 · 223 views

DESIGN CAMP

2016-09-29 02:28:20 · 219 views

DESIGN CAMP

2016-09-24 02:27:07 · 256 views

[ AFTER EFFECTS] WAVE

2016-09-12 16:04:53 · 257 views

[ AFTER EFFECTS] TRIM CIRCLE

2016-09-12 16:03:03 · 301 views

[ AFTER EFFECTS] TRIM PIE

2016-09-12 16:01:53 · 290 views

[ AFTER EFFECTS] GLOW

2016-09-12 16:00:46 · 641 views

[ AFTER EFFECTS] BLUR

2016-09-12 15:58:50 · 269 views

AE buổi 1

2016-09-10 17:21:23 · 417 views

DESIGN CAMP

2016-09-10 11:35:18 · 270 views

đẹp trời nên tâm tính tốt hẳn

2016-09-02 20:13:49 · 498 views

BTCK AE 14.3 - KHÚC HẢI ANH

2016-08-31 20:50:26 · 308 views

[AE 14.3] BTCK_CHU THỊ HƯƠNG MAI

2016-08-28 20:43:17 · 444 views

e xin lỗi vì nộp muộn ạ :

2016-08-22 11:03:51 · 468 views

liu liu

2016-08-21 01:29:32 · 443 views

Design camp

2016-08-15 00:21:46 · 615 views

không đi học đâu huhuhuhuhuhu

2016-08-05 19:19:21 · 484 views

https: www.youtube.com watch?v=aa7k80s0lbi

2016-08-05 00:18:12 · 442 views

chúng ta không talk anymore

2016-08-04 01:52:00 · 509 views

mỗi ngày một bài

2016-07-30 02:44:18 · 455 views

WAITING FOR TINCHI

2016-07-30 00:27:56 · 201 views

this is the bending for the break

2016-07-29 00:52:02 · 453 views

pùn ngủ tvt

2016-07-28 13:40:24 · 461 views

đau tim

2016-07-27 23:58:22 · 458 views

can t feel what my body say

2016-07-27 23:57:14 · 902 views

speechless :3

2016-07-21 02:53:37 · 463 views

pằng chíuuuu

2016-07-20 01:00:06 · 409 views

Design camp

2016-07-18 21:37:50 · 425 views

yayyy

2016-07-18 16:15:29 · 436 views

piuuuuuu

2016-07-18 16:12:47 · 473 views

liu liu :3

2016-07-16 23:43:56 · 775 views

singum double mint

2016-07-16 23:41:11 · 507 views

Design camp #9

2016-06-11 00:44:59 · 459 views

Design camp #9

2016-06-11 00:37:31 · 437 views

Design camp #9

2016-06-11 00:35:44 · 456 views

BTVN AE: Kinetic Typography

2016-05-19 11:40:15 · 320 views

InfoGraphics

2016-05-16 10:45:23 · 388 views

b3

2016-05-12 19:09:39 · 530 views

đa cấp trà thái

2016-05-04 18:28:35 · 661 views

i know that we are upside downnn

2016-04-25 18:43:15 · 659 views

1 triệu tỉ năm mới đăng bài bị Low tech nên bây giờ mới làm đc 1 tí kinetic với 1 triệu giúp đỡ của giảng viên : cảm thấy xúc động

2016-04-13 21:09:10 · 742 views

hết khóa ps rồi nhưng vẫn thích

2016-04-03 00:19:39 · 688 views

bài tập cuối kì lớp ps 9.1 ↵thực ra thì trước đây mình cũng rất thích học về ps, nhưng đa Phần là tự mày mò học nên kiểu hơi chắp vá kể từ ngày đến Colorme học và được các bạn giảng viên so ciu và cực kì nhiệt tình tâm huyết hướng dẫn, bây giờ mình đã

2016-03-26 11:26:20 · 664 views

em tập blend chơi bằng gradient map thôi ạ k phải nộp bài giữa kì hay cuối kì gì đâu ạ

2016-03-18 18:28:23 · 671 views

nửa đêm buồn quá không có gì làm nền ngồi mần ↵

2016-03-13 02:33:30 · 676 views

↵layer mask

2016-03-12 13:16:36 · 734 views

happy women s dayyy <3

2016-03-08 17:56:14 · 588 views

hard-working :3 ↵

2016-03-03 23:21:00 · 739 views

Khánh Huyền Kiến thức
18946 views - 2017-11-19 00:02:58
Story of Helvetica
Khánh Huyền Kiến thức
17001 views - 2017-10-04 13:44:47
Typography theo phong cách Retro
Khánh Huyền Cảm hứng
10393 views - 2017-07-15 01:30:48
Let Minimalism tell you a story
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Việt Hùng
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0