Phạm Khánh Huyền

Lêu lêu :)

Hà Nội

Đang làm tại
Công nhân tại ColorME
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
62 dự án
Số lượt xem
40,759 lượt
Số lượt thích
271 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
16-02-2016
Liên hệ
Kỹ năng