Nguyễn Việt Hùng

@thanghungkhi

Thiết kế không chỉ là đam mê, thiết kế còn là Design

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học FPT - FPT University
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
45,559 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
11-02-2016
Liên hệ
Kỹ năng