Hồ Thành Đạt

@ope.rua

I'm freelance photographer. Contact detail: 0789883974 - threeliphoto.com - threeliphoto@gmail.com - fb/ope.rua.5

Hà Nội

Đang làm tại
ThreeLiphoto.com
Học tại
FPT - ARENA
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
3125 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
27/07/2016
Lần cuối Online
08-09-2022
Liên hệ
Kỹ năng
chút le lói trời đông

2022-12-14 00:28:35 · 4 views

O.V-3

2018-10-07 12:16:38 · 829 views

OV-2

2018-10-02 22:58:17 · 1468 views

O.V-1

2018-10-02 01:06:15 · 679 views

Trong vắt

2016-12-05 20:04:41 · 145 views

AE 20.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
Illustrator
Giảng viên:
Vũ Thu Hương
Trợ giảng:
Phùng Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
After Effects
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Hương Ly
Trợ giảng:
Kim Ngân
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0