Hồ Thành Đạt

@ope.rua

I'm freelance photographer. Contact detail: 0789883974 - threeliphoto.com - threeliphoto@gmail.com - fb/ope.rua.5

Hà Nội

Đang làm tại
ThreeLiphoto.com
Học tại
FPT - ARENA
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
1,771 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
27-07-2016
Lần cuối Online
5 ngày trước
Kỹ năng