Vũ Thu Hương

Illustrator Team

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Đại Nam
Dự án đã thực hiện
28 dự án
Số lượt xem
7840 lượt
Số lượt thích
85 lượt
Thành viên từ
14/04/2016
Liên hệ
Kỹ năng
Lỗi

2017-02-15 18:37:45 · 66 views

Hồ Ly

2017-02-15 18:34:25 · 48 views

Khác biệt giữa thiết kế trên web và in ấn

2017-02-15 15:39:56 · 77 views

Ảnh vuông & căn giữa

2016-12-06 22:08:38 · 86 views

#DESCAMP23 - EDGE PLAYING CARD

2016-10-10 03:28:55 · 86 views

#DESCAMP 22 - CHESE ICONS

2016-10-01 12:51:07 · 87 views

#DESCAMP 20 KEY VISUAL BRANDING

2016-09-21 22:04:49 · 83 views

Bàn một chút về cái đẹp, ảnh đẹp ảnh xấu, và vài ba chuyện vặt khác

2016-09-18 02:11:01 · 760 views

#DESCAMP17 - LOGO

2016-08-29 18:37:27 · 96 views

Line ArtLogo

2016-08-22 18:54:46 · 106 views

#DESCAMP15 - BRAND GUIDELINES

2016-08-15 15:30:15 · 129 views

DESCAMP#14 - 3D

2016-08-08 13:02:43 · 87 views

DESCAMP#13 - SADHUS OF INDIA

2016-07-24 20:42:31 · 126 views

DESCAMP#12 - LANDING PAGE

2016-07-17 15:17:55 · 125 views

DESCAMP#11 - PHOTOGRAPH

2016-07-10 23:51:29 · 151 views

https: www.Pinterest.com pin 96545985738347457

2016-06-15 20:45:32 · 371 views

https: www.Pinterest.com pin 350506783469550257

2016-06-15 20:20:17 · 427 views

https: www.Pinterest.com pin 486177722249166485

2016-06-15 19:56:26 · 428 views

https: www.Pinterest.com pin 509610514066660030

2016-06-15 19:49:00 · 350 views

https: www.Pinterest.com pin 145593000431248713

2016-06-15 19:39:46 · 607 views

https: www.Pinterest.com pin 457326537143191742

2016-06-15 19:33:55 · 347 views

[BTCK - VŨ THU HƯƠNG - TRẦN THÙY LINH -PS11.2]

2016-05-26 18:00:36 · 292 views

[BTCK - VŨ THU HƯƠNG - PS11.2]

2016-05-25 20:25:03 · 378 views

double exposure

2016-05-24 19:09:56 · 452 views

midterm

2016-05-17 18:42:04 · 514 views

buổi 4

2016-05-13 21:00:24 · 525 views

homework2

2016-05-13 10:36:09 · 497 views

homework 2

2016-05-11 23:57:18 · 539 views

Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Doãn Hữu Thăng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0