Kim Ngân

Đang làm tại
AIESEC+ColorME
Học tại
NEU
Dự án đã thực hiện
42 dự án
Số lượt xem
13,686 lượt
Số lượt thích
105 lượt
Thành viên từ
06-06-2016
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Kim Ngân chưa có bài viết nào